skip to main content

Digitale collecties erfgoedinstellingen beter te ontsluiten

De resultaten van CATCHPlus zullen de komende maand aan de erfgoedwereld gepresenteerd worden. CATCHPlus is een vervolg op het NWO-onderzoeksprogramma CATCH, waarin informatici en geesteswetenschappers samen met mensen uit de erfgoedwereld werken aan nieuwe wetenschappelijke methoden en technieken om digitale collecties te ontsluiten.

In CATCHPlus zijn verschillende van deze technieken doorontwikkeld tot volwaardige producten en diensten.

De laatste jaren hebben veel erfgoedinstellingen flink geïnvesteerd in de digitalisering van hun collecties. Musea, archieven en bibliotheken beschikken over vele terabytes aan documenten, handschriften, afbeeldingen en geluid- en beeldopnamen. De toepassingen uit CATCHPlus maken deze digitale collecties optimaal toegankelijk voor zowel archivarissen, wetenschappers als bezoekers.

Van melodieënzoekmachine tot automatische trefwoordsuggestie

De toepassingen van de technieken die binnen CATCHPlus zijn ontwikkeld zijn erg gevarieerd. Zo is er software die ingescande handgeschreven teksten kan lezen en doorzoeken, een zoekmachine die melodieën herkent en een spraakherkenner die opnames op woordniveau kan doorzoeken. Andere toepassingen werken juist meer achter de schermen van de erfgoedinstelling, zoals een online werkomgeving, software voor geautomatiseerde trefwoordsuggestie of verbeterde zoekmethodes voor in de eigen databases. Alle producten en diensten van CATCHPlus worden uitgebreid beschreven op de vernieuwde website en in een catalogus.

De CATCHPlus-toepassingen dragen bij aan het beter toegankelijk maken van het digitale cultureel erfgoed. Bezoekers krijgen toegang tot items uit de archieven die anders achter gesloten deuren blijven. Op basis van hun persoonlijke profiel kunnen zij zelfs aanbevelingen krijgen voor andere mogelijk interessante items bij andere instellingen. Onderzoekers uit de geesteswetenschappen kunnen over meer data beschikken en zo heel nieuwe onderzoeksvragen stellen. En de instellingen zelf kunnen meer uit hun eigen collectie halen en makkelijker samenwerken met andere erfgoedinstellingen.

Gemeenschappelijk ontsluiten cultureel erfgoed

“CATCHPlus heeft een begin gemaakt met het gemeenschappelijk ontsluiten van cultureel erfgoed voor verschillende doelgroepen”, aldus Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut. “Deze onderneming krijgt gelukkig een vervolg, onder andere binnen het netwerk Cultureel Erfgoed van het innovatieplatform Creatieve Industrie. Ook komt er een erfgoedmakelaar die als schakel zal fungeren tussen de wereld van het cultureel erfgoed en de ontwikkeling van nieuwe technologie.”

De resultaten van CATCHPlus zullen worden gepresenteerd tijdens de Digitaal Erfgoedconferentie die 3 en 4 december in De Doelen in Rotterdam wordt gehouden.