skip to main content

KNAW-subsidie voor Kaartenbank

Het Meertens Instituut bezit een unieke verzameling dialectkaarten en etnologische kaarten van het hele Nederlandstalige gebied of delen daarvan. Komend jaar zullen 11.500 kaarten digitaal beschikbaar gemaakt worden via een website. De KNAW heeft hiervoor een subsidie toegekend vanuit het programma Stimulans voor open access data. Het project wordt deels uitgevoerd door vrijwilligers en gecoördineerd door Nicoline van der Sijs.