skip to main content

25 februari 2013: lezing Dialecten, AN en macht

Plaats: Universiteit van Hasselt
Tijd: 14.00 – 17.00

Dialecten, AN en macht – Je bent niet per se dom als je Limburgs spreekt – Prof. dr. Leonie Cornips

Deze lezing van Prof. dr. Leonie Cornips vindt plaats op maandag 25 februari 2013 van 14u tot 17u in Auditorium H5 (simultane projectie) (UHasselt, campus Diepenbeek, gebouw D).  Er is een koffiepauze omstreeks 15.30u. Rond 16u begint het vragenuurtje (tot ten laatste 17u).
 
Studenten cultuurwetenschappen kunnen in het kader van CW Debat deze lezing inbrengen. Uiteraard mag je ook geheel vrijblijvend aan deze lezing deelnemen. Deze lezing is een initiatief van de Seniorenuniversiteit en toegankelijk voor OU-studenten. De deelnameprijs bedraagt 5 euro, te betalen op de dag zelf aan de medewerker van de Seniorenuniversiteit.
We kijken uit naar je aanmelding ten laatste op maandag 18 februari 2013 via openuniversiteit@uhasselt.be en geef aan of je graag een deelnamebewijs ontvangt.

 

Het verschijnsel meertaligheid roept bij veel Nederlanders weerstanden, oordelen en standpunten op. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken en is dat altijd zo geweest? Is het zo dat een spreker het Nederlands slecht beheerst als hij/zij in het dialect opgegroeid is? Waarom waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? Waarom spreken we eigenlijk van een ‘dialect’ en is er een verschil tussen een ‘dialect’ en een ‘taal’? Waarom worden dialectsprekers als minder competent beoordeeld dan sprekers van het ‘goede’ Nederlands? Waarom denken mensen vaak dat een Limburgs dialect afgeleid is van het Nederlands?
De spreker zal laten zien hoe het met de machtsrelatie tussen dialect en Nederlandsspreken gesteld is, dit aan de hand van een aantal populaire opvattingen als: ‘Wie “dialect” spreekt, spreekt (geen) goed Nederlands’ / ‘Wie meertalig is, is (g)een goede burger van Nederland’ / ‘Vroeger was Nederland (g)een eentalig land’. Zij zal ook een taalkundige studie bespreken over de verwerving van het niet-onzijdig bepaald lidwoord de en onzijdig lidwoord het, waaruit duidelijk wordt dat dialectsprekende kinderen voordeel behalen ten opzichte van hun eentalige leeftijdsgenootjes.
 Spreker
Prof. dr. Leonie Cornips is sinds 1994 onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut in Amsterdam (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en sinds 2011 bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht.
Aan het Meertens Instituut verricht zij vooral onderzoek naar nieuwe variëteiten van het Nederlands zoals Surinaams Nederlands, naar dialecten in contact en naar taalverwerving van kinderen. Ze ontwikkelde ook een methodologie voor het vervaardigen van de syntactische atlas van de Nederlandse dialecten (verschillen in zinsstructuren / woordvolgorde).