28 februari 2013

27 maart: Meertens Ethnology Lecture over herinneringsbomen

Prof. dr. Markus Walz van de Universiteit Leipzig geeft eind maart een lezing over herinneringsbomen. Dit zijn bomen die als metaforen voor leven, liefde of dood gekozen worden om personen en/of gebeurtenissen te herdenken. Walz gaat o.a. in op de vraag hoe wij omgaan met herinneringsbomen en plaatst het fenomeen in een sociale en religieuze context. Meer informatie in de agenda.