skip to main content

27 april 2013: Muziekensemble van Louis Peter Grijp geeft concert rond Gruuthusemanuscript

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Concertgebouw Brugge, België

Camerata Trajectina, het muziekensemble onder artistieke leiding van prof. dr. Louis Peter Grijp, bijzonder hoogleraar Nederlandse liedcultuur en onderzoeker aan het Meertens Instituut, verzorgt op 27 april een concert in Brugge. De aanleiding is een tentoonstelling in die stad rond het Gruuthusemanuscript.

Deze tentoonstelling ‘Liefde en Devotie’ is 22 maart in Brugge geopend. Het Concertgebouw Brugge organiseert op 26, 27 en 28 april een aantal concerten met het Gruuthusemanuscript als uitgangspunt.

Camerata Trajectina schetst tijdens een dubbelconcert op 27 april samen met Psallentes de ontwikkeling van de middeleeuwse muziek in het Nederlands. Centraal staan de beroemde liederen uit het Gruuthuse-handschrift en hun cryptische notatie, zoals het Egidiuslied, het zogenoemde Kerelslied en Aloeette. Veel van die liederen kunnen pas sinds kort weer gezongen worden dankzij het speurwerk van Camerata Trajectina’s artistiek leider Louis Peter Grijp.

Het Gruuthusehandschrift is een verzamelhandschrift dat rond 1400 in Brugge werd samengesteld. Met zijn 147 liederen, 7 gebeden, 16 gedichten en 2 korte aanvullende teksten is het een belangrijke getuigenis van de Middelnederlandse letterkunde. De rijke inhoud van het handschrift komt in de tentoonstelling ‘Liefde en Devotie’ aan bod via een aantal thema’s die tegelijkertijd ook meer vertellen over het culturele, sociale en religieuze klimaat bij de rijke burgerij in Brugge rond 1400.

Meer informatie op de website van het concertgebouw.