skip to main content

‘Mobocratie’ gedoogt Oranje

Een hernieuwde bloei van de monarchie in een modern democratische en ‘rationalistische’ samenleving: hoe is dat mogelijk? Volgens etnoloog Peter Jan Margry ligt het antwoord in de compenserende kracht van ‘mobocratie’, een aan het Engels ontleend begrip dat verwijst naar het regeren door de massa. Ter gelegenheid van de troonswisseling schreef hij er een kort essay over.