8 mei 2013

Het levensverhaal blijft behouden

Sinds enige jaren helpt vereniging Humanitas oudere mensen bij het optekenen van hun levensverhaal. Na een aantal interviews wordt van dit persoonlijke verhaal een boek gemaakt, dat vooral bestemd is voor het nageslacht. Het levensboek gaat over bijzondere gebeurtenissen, maar vooral ook over het dagelijks leven van vroeger. Op 30 mei draagt Humanitas het eerste exemplaar van een dergelijk Levensboek ter archivering over aan het Meertens Instituut.

Dagelijks leven

Theo Meder, senior onderzoeker van het Meertens Instituut: “Wat de geschiedenis betreft zijn we altijd goed geïnformeerd over wat vorsten en politici hebben gedaan, maar over het dagelijkse bestaan van gewone mensen weten we vaak maar weinig. Voor onderzoek naar het gewone leven in de twintigste eeuw zijn we vaak aangewezen op getuigenissen van mensen – een vorm van oral history dus. We willen graag weten hoe de wereld eruit zag toen de vertellers nog kind waren, toen ze opgroeiden, een vak leerden en gingen werken. Wat waren de levensomstandigheden toen ze een eigen gezin gingen stichten? Hoe was de schooltijd, welke spelletjes werden er gespeeld, wat werd er gegeten, hoe werd de verjaardag gevierd, naar welke radioprogramma’s werd er geluisterd? Maar ook: welke lokale feesten werden er gevierd?”

Het Meertens Instituut en Humanitas Almere hebben in overleg een vragenlijst opgesteld die enigszins richting kan geven aan het vertellen. Zo wordt er onder meer gevraagd naar het verenigingsleven van vroeger, het geloof, visites, taalgebruik, kleding en vrijetijdsbesteding. Langzaam maar zeker ontstaat dan een levensverhaal, dat ooit door kleinkinderen of achterkleinkinderen weer na te lezen valt. Maar de levensverhalen kunnen in de toekomst (over tien, twintig of vijftig jaar) ook voorwerp worden van wetenschappelijk onderzoek.

Eerste exemplaar

Het eerste exemplaar van het Levensboek bevat het verhaal van Elly IJsendijk, woonachtig in Almere. Haar leven werd opgetekend door Carla Prins, één van de vrijwilligers bij het project Levensboek van de Afdeling Almere van Humanitas. Er lopen momenteel 18 projecten, terwijl er 330 geschoolde vrijwilligers bij betrokken zijn.

Elly IJsendijk: “Ik vind het een mooie gedachte dat mijn Levensboek niet alleen wordt nagelaten aan het nageslacht, maar ook in het archief komt voor toekomstig onderzoek. Hierdoor gaat mijn verhaal, over mijn leven in Amsterdam, Suriname en Almere, niet verloren.”

Het boek van Elly IJsendijk wordt op 30 mei officieel overgedragen door Mariette Foppen (bestuurslid van Humanitas Almere):  “Ik ben enthousiast over de samenwerking. Humanitas werkt voor ‘gewone’ mensen en dat Humanitas nu kan bijdragen aan de geschiedenis van deze burgers van Almere past helemaal in de visie van de vereniging Humanitas. De visie dat elk mens telt en het verdient gehoord te worden.”


Geplaatst op 8 mei 2013
Afbeelding van Zomerstorm (Flickr.com)