skip to main content

Jo Daan en het Amerikaans-Nederlands

Jo Daan (1910-2006) was van 1939 tot haar pensioen in 1975 werkzaam als medewerker en hoofd van de afdeling Dialectologie van het Instituut voor Dialectologie, Volks- en Naamkunde, het tegenwoordige Meertens Instituut. Nicoline van der Sijs schetst in Nieuw Letterkundig Magazijn van mei 2013 een beeld van Jo Daan als wetenschapster, toegespitst op haar onderzoek naar het Amerikaans-Nederlands.