skip to main content

Nieuwsbrief juni 2013

In de nieuwsbrief van juni een verslag van een lezing door Leonie Cornips over dialecten als ‘luistertalen’ in Limburg. Verder aandacht voor een schenking van een fotoverzameling van vogelverschrikkers, de aanbieding van het eerste Levensboek aan het Meertens Instituut en een antwoord op de vraag waarom TweetGenie oudere twitteraars vaak te jong schat.