skip to main content

Prof. Gregory Guy te gast aan het Meertens Instituut

Van woensdag 12 juni t/m zondag 11 augustus a.s. is Prof. Gregory Guy (Department of Linguistics, New York University) als KNAW Visiting Professor te gast aan het Meertens Instituut.

Greg Guy is één van de meest vooraanstaande, meest interdisciplinair geörienteerde en meest productieve sociolinguïsten ter wereld. Hij heeft over zijn onderzoek gepubliceerd in vrijwel alle belangrijke internationale taalwetenschappelijke vaktijdschriften en in een groot aantal geredigeerde werken, waaronder de Blackwell Companion to Phonology (redactie onder meer door Marc van Oostendorp).

Greg Guy, die variëteiten van het Amerikaanse, Canadese en Nieuwzeelandse Engels en van het Braziliaanse Portugees onderzocht heeft, staat bekend om zijn brede taalkundige belangstelling en in het bijzonder zijn inzet ten behoeve van de kwantitative benadering van variabele verschijnselen in het kader van recente formele fonologische theorieën. Zodoende staat zijn werk in het teken van de methodologische overbrugging van de scheiding tussen theoretisch en empirisch gerichte benaderingen van taal en taalgebruik. Sedert enige tijd richt zijn onderzoek zich daarnaast op de paradigmadiscussie tussen enerzijds formele theorie en anderzijds 'usage-based' en aanverwante cognitivistische opvattingen. Ook taalcontact en in het bijzonder etnolectische variëteiten hebben zijn aandacht als onderzoeker.

Tijdens zijn werkbezoek zal Greg Guy twee lezingen verzorgen en, daarnaast, een vijfdaagse cursus voor taalkunde-AiO’s in het kader van de LOT Zomerschool (24 t/m 28 juni 2013, Universiteit Groningen). Greg Guy zal in het kader van zijn KNAW Visiting Professorship in december 2013 en januari 2014 een tweede onderzoeksverblijf aan het Meertens Instituut doorbrengen.