skip to main content

Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876

Tot nu toe wisten we niets over de ontwikkeling die het Nederlands in Suriname – of in andere overzeese gebieden als de Nederlandse Antillen en Indonesië – vanaf de 17e eeuw had doorgemaakt. Hierin brengt het zojuist verschenen Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876 van J. van Donselaar verandering. Historisch taalkundige Nicoline van der Sijs legde de laatste hand aan het woordenboek en verzorgde de publicatie.