29 augustus 2013

Peter Jan Margry benoemd tot hoogleraar Europese etnologie (UvA)

Foto: Jeroen Oerlemans

Peter Jan Margry is benoemd tot hoogleraar Europese etnologie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel. Margry is als senior onderzoeker werkzaam bij het Meertens Instituut. Hij gaat als hoogleraar (in deeltijd) onderzoek verrichten en onderwijs verzorgen op het terrein van de Europese etnologie, een vergelijkende cultuurwetenschap.

 Het gaat hierbij om de analyse van de cultuur van alledag en meer in het bijzonder om de processen van betekenisgeving. Deze processen worden vergelijkend gesitueerd in zowel hun historische ontwikkeling als hun sociale, religieuze, ruimtelijke en (cultuur-) politieke contexten. De Europese etnologie onderzoekt dus ‘van onderaf’ het dagelijks handelen van mensen en de beeldvorming van dat handelen. De geografische focus van Margry’s onderzoek richt zich op de transnationale Europese regio, met een nadruk op het Nederlands cultuurgebied. In de praktijk betreft het onderzoek drie thema’s: religieuze cultuur, cultureel geheugen en immaterieel erfgoed.

Margry is sinds 1993 als etnoloog werkzaam bij het Meertens Instituut van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), sinds 2001 als senior onderzoeker. In 2011 was hij tijdelijk als hoogleraar Religieuze Cultuur verbonden aan de Universiteit van Leuven en was hij gastonderzoeker aan de University of Oregon en de University of California (Berkeley). Margry is vicevoorzitter en secretaris van de International Society of Ethnology and Folklore (SIEF), en secretaris van de Stichting Onderzoek cultuur van het dagelijks leven. Ook is hij bestuurslid van het internationale tijdschrift Ethnologia Europaea en lid van de redactieraad van Quotidian, Dutch Journal on Everyday Culture.

Van Margry’s hand verschenen meer dan 250 artikelen en boeken, waaronder Shrines and Pilgrimage in the Modern World: New Itineraries into the Sacred (2008); Immaterieel erfgoed en Volkscultuur. Almanak bij een actueel debat (2011; met H. Dibbits e.a.) en Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death (2011; met Cristina Sánchez-Carretero).

Foto: Jeroen Oerlemans

Zie voor meer informatie de website van  de Universiteit van Amsterdam.
De persoonlijke pagina van Peter Jan Margry op het Meertens Instituut.
Plaatsing: 29 augustus 2013