9 september 2013

Marc van Oostendorp start fellowship KB en NIAS

Taalkundige Marc van Oostendorp doet de komende maanden in de Koninklijke Bibliotheek – als fellow van de KB en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) – onderzoek naar ritme in Nederlandse teksten. Marc van Oostendorp is als hoogleraar fonologische microvariatie verbonden aan de Universiteit Leiden en als senior onderzoeker aan het Meertens Instituut.

Van Oostendorp zal met behulp van computerprogramma's de komende maanden grote hoeveelheden gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten onderzoeken. Vergelijking van uiteenlopende tekstbestanden als de Historische kranten en de ANP Radiobulletins Digitaal moet variaties in klemtoonpatronen in het Nederlands blootleggen. Aan het NIAS in Wassenaar werkt Van Oostendorp zijn bevindingen verder uit. Over zijn eerste ervaringen als KB fellow verscheen vandaag zijn eerste blog met titel ‘een felbegeerde, onlogische badge’.

Het resultaat van het onderzoek presenteert Van Oostendorp in een afsluitende publiekslezing op 15 januari 2014. Eerder al, op 1 oktober 2013 vertelt hij over het nut en de toekomst van big data en digital humanities tijdens het jaarlijkse Wetenschapsdiner. Het diner is een relatie-evenement voor professionals uit de wereld van wetenschap en technologie met als thema Digitale Schatten.

Marc van Oostendorp

Prof.dr. Marc van Oostendorp (1967) is als hoogleraar fonologische microvariatie verbonden aan de Universiteit Leiden en als senior-onderzoeker aan het Meertens Instituut. Hij publiceert bijzonder veel over taal: artikelen, wetenschappelijke en populairwetenschappelijke boeken, blogs en columns, ondermeer op Neder-L (nederl.blogspot.nl).In 1996 ontving hij voor zijn proefschrift de AVT/Anéla-prijs voor de beste Nederlandse taalkundige dissertatie van het voorafgaande jaar, de prijs van de taalwetenschappelijke verenigingen. Voor zijn populariserend werk kreeg hij in 2005 een oeuvreprijs van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap.

Samenwerking KB en NIAS

Sinds 2004 nodigt de Koninklijke Bibliotheek jaarlijks een gerenommeerde (buitenlandse) onderzoeker uit om als fellow onderzoek te doen in de collecties van de KB. Marc van Oostendorp is de tiende in een rij gerenommeerde onderzoekers die zich sinds 2005 aan de KB en het NIAS verbonden hebben. Het KB-fellowship is in samenwerking met het NIAS ingesteld. De unieke collecties van de KB gecombineerd met het internationale en multidisciplinaire karakter van het NIAS zorgen voor een optimale onderzoeksomgeving. Lees meer over het fellowship op de website van de KB.

Bron: Koninklijke Bibliotheek, 3 september 2013