skip to main content

27 augustus 2013: Taalportaal bundelt kennis van het Nederlands en Fries

Het ligt misschien niet echt voor de hand, maar het Nederlands is na het Engels waarschijnlijk de best onderzochte taal ter wereld. Al die grammaticale kennis wordt nu gebundeld in een website: TaalPortaal. Bron: Digitale Nieuwsbrief Universiteit Leiden.