skip to main content

Fellowship Leonie Cornips en Irene Stengs bij NIAS

Taalkundige Leonie Cornips en antropoloog Irene Stengs zijn vanaf 1 september als fellows verbonden aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. De beide Meertens-onderzoekers maken deel uit van een internationale themagroep die onderzoek doet naar de constructie van lokale identiteiten door talige en culturele praktijken.

De themagroep ‘The Construction of Local Identities through Language Practices’ sluit inhoudelijk nauw aan bij het project 'Taalcultuur' van het Meertens Instituut. In totaal zijn er bij het project acht onderzoekers betrokken die ieder vanuit hun eigen invalshoek onderzoek zullen verrichten. Irene Stengs onderzoekt de wisselwerking tussen de globalisering en de populaire cultuur door in te zoomen op de rol van de muzikant André Rieu in de Limburgse identiteit. Leonie Cornips onderzoekt de wisselwerking tussen globalisering en lokalisering in het gebruik van taalvarieteiten in Limburg en met name het Cité-Duits van ex-mijnwerkers.

Leonie Cornips

Leonie Cornips (1960) is onderzoeker sociolinguïstiek en syntaxis aan het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam en hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van Maastricht. Zij deed onder meer onderzoek naar het gesproken Nederlands in Heerlen, stedelijke jongerentaal (ook wel straattaal genoemd) en nieuwe vormen van Nederlands zoals Surinaams-Nederlands. Recente publicaties zijn onder andere Eigen en vreemd : meertaligheid in Nederland (2012), ‘Recent developments in the Limburg dialect region’ (in: Language and Space An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch, 2013) en (als mede-auteur) 'Globalization in the margins' (In: Tilburg Papers in Culture Studies, 2013).

Irene Stengs

Irene Stengs is cultureel antropoloog en onderzoeker bij het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam. Ze deed onder meer onderzoek naar feesten en rituelen in Nederland en moderne rouwcultuur zoals bermmonumenten.
Recente publicaties zijn onder andere 'Gedenken op de plek des onheils: bermmonumenten als materiële uitdrukking van veranderende rouwcultuur' (in: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven (2012) en (als mede-auteur) 'Carnavalesk taalgebruik en de constructie van lokale identiteiten. Een pleidooi voor taalcultuur als onderzoeksveld' (in: Dutch Journal of Applied Linguistics, 2012). Stengs is editor van de bundel Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering (2012).