skip to main content

1 oktober 2013: Taalportaal bundelt grammaticale kennis

Het Nederlands behoort misschien niet tot de meest gesproken talen ter wereld, maar het is wel een van de best onderzochte talen. De grammaticale inzichten worden gebundeld in het Taalportaal. Een artikel van Erica Renckens in E-data & Research, Jaargang 8 nummer 1, oktober 2013.