skip to main content

Nieuw in de collectie: Neerlandistiek in beeld

“Neerlandistiek,” schrijft de Dikke van Dale, is “de wetenschap die zich bezighoudt met de Nederlandse taal en literatuur.” Die definitie werd blijkbaar te beperkt bevonden door de schrijvers van Wikipedia, die in hun eigen omschrijving ook de gehele Nederlandse cultuur erbij betrekken. De nieuwe bundel Neerlandistiek in beeld stelt het beeld wat scherper. In de eerste zin van het voorwoord wordt al duidelijk gesteld dat neerlandistiek geen wetenschappelijke discipline genoemd kan worden, maar dat het de benaming is van het gezamenlijke werkterrein van letterkundigen, taalkundigen en taalbeheersers. Die vakgebieden zijn in de loop van de tijd uit elkaar gegroeid en verdeeld in een groot aantal specialismen, maar die blijven altijd verbonden door de gezamenlijke interesse in taal en taalgebruik.

Jan Noordegraaf

Neerlandistiek in beeld is door redacteurs Theo Janssen en Ton van Strien samengesteld als blijk van waardering voor Jan Noordegraaf, tot voor kort universitair hoofddocent op het terrein van de taalwetenschap (in het bijzonder de geschiedenis van de taalkunde) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het boek laat ruim veertig auteurs aan het woord die in kort bestek de geschiedenis van hun eigen specialisme belichten. Daarbij is er vanzelfsprekend aandacht voor literatuurhistorische onderwerpen als Middelnederlandse allegorische literatuur, moderne poëzie en literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs; maar de meeste auteurs bespreken taalkundige thema’s als zinsleer, klankleer, etymologie, dialectgeografie en het leren van de Nederlandse taal.

Door de bondigheid en de verscheidenheid biedt Neerlandistiek in beeld een rijk en overzichtelijk beeld van een kwart millennium neerlandistiek.

Uitgave Stichting Neerlandistiek VU, ISBN 978-90-8880-029-0
____________________________________________________________

Tekst door Diedrik van der Wal.

Dit artikel is verschenen in de nieuwsbrief (september 2013) van het Meertens Instituut. Ook interesse in de nieuwsbrief? Klik hier voor meer informatie.