skip to main content

Nieuw in de collectie: Voornamencollectie Weehuizen

In januari 1970 nam de heer A.J.A.M. Weehuizen afscheid van het bedrijf waar hij net zijn 40-jarige jubileum had gevierd: de Geïllustreerde Pers (nu VNU Tijdschriften). Zijn journalistieke loopbaan was in 1930 begonnen bij het kleine weekblad ‘Het Huisgezin’, dat hij samen met een redacteur vulde. In 1939 kreeg hij de verantwoordelijkheid voor het damesblad ‘Margriet’. Onder zijn leiding groeide dit weekblad uit tot een oplage van ruim 821.000 exemplaren in 1965. Het was op dat moment het grootste vrouwentijdschrift van Nederland. Naast het hoofdredacteurschap van de Margriet was Weehuizen betrokken bij de tijdschriften Revue/Nieuwe Revu, Avenue, Donald Duck en Pep. Tevens was hij adjunct-directeur van de Geïllustreerde Pers.

In een interview uit de Telegraaf (naar aanleiding van zijn robijnen jubileum) vertelde Weehuizen dat zijn schrijfactiviteiten in de loop van de jaren steeds waren verminderd. Met één uitzondering: de bijdragen voor Margriet “over het ene specialistische onderwerp dat zijn grote liefde heeft: de naamkunde, en vooral de voornaamkunde.” Een anonieme rubriek overigens, want het vermelden van zijn eigen naam vond Weehuizen niet nodig. Na zijn pensioen wilde hij de naamkunde nog intensiever bestuderen, meldde het artikel in de Telegraaf. Door een ziekte kwam dit er niet meer van. Anton Weehuizen overleed in november 1970.

Zijn collectie op het gebied van de naamkunde is dankzij zijn zoon Boudewijn Weehuizen nu opgenomen in de collectie van het Meertens Instituut. Het bestaat uit zo’n 10.000 getypte systeemkaarten met informatie over voornamen, hun herkomst en gebruik. De collectie Weehuizen sluit prima aan bij andere naamkundige collecties die zich in het archief van het Meertens Instituut bevinden.
_____________________________________________________________

Foto en tekst door Diedrik van der Wal.

Dit artikel is verschenen in de nieuwsbrief (april 2013) van het Meertens Instituut. Ook interesse in de nieuwsbrief? Klik hier voor meer informatie.