skip to main content

Vrijwilligers gezocht voor Sonttolproject

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken van 1497 tot 1857 hief op schepen die de Sont, de zeestraat tussen de Oostzee en de Noordzee, passeerden. Voor het invoeren van de gegevens uit de periode 1497-1630 wordt een beroep op vrijwilligers gedaan die ervaring hebben met het ontcijferen van oude handschriften. Het Meertens Instituut is verantwoordelijk voor de invoerapplicatie. Klik hier voor meer informatie.