skip to main content

Opnames Nederlands in Amerika gedigitaliseerd

In mei 2013 schetst senior onderzoekster en hoogleraar Nicoline van der Sijs in het Nieuw Letterkundig Magazijn (pdf) een beeld van Jo Daan als wetenschapster. Naar voren komt hoe Jo Daan te werk ging bij het opzetten en uitwerken van een nieuwe onderzoekslijn: het onderzoek naar het Amerikaans-Nederlands. Jo Daan (1910-2006) was van 1939 tot haar pensioen in 1975 werkzaam als medewerker en hoofd van de afdeling Dialectologie van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde (het tegenwoordige Meertens Instituut).

Van der Sijs schrijft over het belang van het verzamelde materiaal en dat men begonnen is met het digitaliseren van de bronnen: ‘Nog steeds is slechts een fractie van het Amerikaans-Nederlandse materiaal van Daan geanalyseerd. Inmiddels zijn nieuwe tijden aangebroken met nieuwe onderzoeksmogelijkheden.’ 

Op dit moment kan bericht worden dat, mede dankzij een subsidie van DANS (Data Archiving and Networked Services), de opnames van Jo Daan zijn gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de vernieuwde website van het Meertens Instituut (http://www.meertens.knaw.nl/soundbites). Daarnaast zullen medio 2014 ook onderzoeksgegevens worden toegevoegd aan de website.