skip to main content

Samenwerking instituten KNAW

Zoals uit diverse berichten in de media van vrijdag 14 februari 2014 bekend is geworden, heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het voornemen om een aantal geesteswetenschappelijke instituten te huisvesten in het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Het Meertens Instituut is een van die instituten, naast het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING), het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) maakt ook deel uit van het cluster, maar blijft op de eigen lokatie.

Wij zijn van mening dat een gezamenlijke huisvesting met gedeelde faciliteiten en inhoudelijke samenwerking voordelen met zich mee kan brengen. Voorwaarde is wel dat het Meertens Instituut zijn inhoudelijke autonomie met zijn eigen onderzoeksprogramma en zijn eigen naam behoudt. Het Meertens Instituut werkt nu al samen met de genoemde instituten en in een KNAW Humanities Center zal deze samenwerking geïntensiveerd kunnen worden. De door de KNAW toegezegde gelden voor wetenschappelijke ontwikkeling zullen wij inzetten om de positie van het Meertens Instituut als onderzoeksinstituut en als expertise- en kenniscentrum voor Nederlandse taal en cultuur verder uit te bouwen, onder andere op het gebied van technologische ontwikkeling.