skip to main content

Nieuw onderzoek van start naar voordelen van meertaligheid

Hebben Nederlands-Limburgse tweetalige kinderen een cognitief voordeel van hun meertaligheid? Die vraag wordt beantwoord in een nieuw onderzoeksproject van de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut.

Het onderzoek maakt deel uit van het VIDI-onderzoek Cognitive Development in Emerging Bilingualism (CoDEmBi) van Elma Blom van de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek wil zij cognitieve ontwikkelingen bij meertalige kinderen in kaart brengen en de diagnostisering van taalproblemen bij meertalige kinderen verbeteren. Turks-, Marokkaans- en Fries/Nederlandssprekende kinderen behoorden al tot de onderzoeksgroep. Leonie Cornips voegt hier nu dialectsprekende kinderen uit Limburg aan toe. Tot nu toe is nog weinig verwervings- en cognitieonderzoek gedaan naar tweetalige dialectsprekende kinderen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kirsten van den Heuij van de Universiteit Maastricht, onder leiding van Leonie Cornips. Voor het onderzoek, dat tot het eind van dit jaar loopt, wordt onder andere de taalvaardigheid van honderd tweetalige en honderd eentalige kinderen uit Limburg tussen de 5 en 8 jaar vergeleken. Aan de hand van diverse (taal)tests wordt gekeken of er een verschil is in taalvaardigheid, concentratie en geheugen tussen beide groepen. Zo wordt vergelijking mogelijk met de Turks-, Marokaans- en Fries/Nederlandssprekende kinderen.

De subsidiegevers voor het Maastrichtse/Meertens onderzoeksproject zijn: SWOL (UM), Taal&Letteren (UM), Taalcultuur in Limburg (UM), VIDI-grant Elma Blom (UU), Theoretische Taalwetenschap (UvA), Meertens Instituut en Road veur ‘t Limburgs.

Lees ook:

Hebben tweetalige kinderen een taalachterstand? (Artikel van Elma Blom in De taalcanon)
Friese opvoeding geen obstakel (Artikel van Mathilde Jansen op Kennislink)
Het voordeel van tweetaligheid (Artikel van Elma Blom op Kennislink)