skip to main content

Nieuwsbrief maart 2014

In de nieuwsbrief van maart een interview met Nicoline van der Sijs over de mogelijkheden die het digitale onderzoek biedt voor de historische taalkunde. Verder aandacht voor het archief van het Radio Volkskundig Bureau en antwoord op de vraag: Wat is het oudste Nederlandse lied?