skip to main content

Oratietekst Nicoline van der Sijs

Op 27 maart 2014 sprak prof. dr. Nicoline van der Sijs haar oratie uit aan de Radboud Universiteit Nijmegen, getiteld: De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen.

In haar oratie gaat Van der Sijs in op de E-Humanities en de nieuwe toekomst van oude teksten. Digitale onderzoeksmethoden zijn binnen de geesteswetenschappen sterk in opkomst. De verwachtingen zijn hooggespannen, zowel bij onderzoekers als bij subsidiegevers. Terwijl de computer met moderne teksten al redelijk uit de voeten kan, zijn er voor oude teksten nog veel moeilijkheden te overwinnen.

De tekst van deze oratie staat inmiddels online. Een interview met de hoogleraar is te lezen in de nieuwsbrief van maart 2014.