skip to main content

Populariteitslijsten in de Voornamenbank

Het Meertens Instituut heeft de Nederlandse Voornamenbank  uitgebreid met populariteitslijsten. Voor Nederland, maar ook voor provincies, regio’s en gemeenten worden nu per jaar (of periode van jaren) de topnamen gegeven vanaf 1880 tot 2013. Dit laat grote verschillen in voorkeuren zien, zowel over Nederland als in de loop van de tijd.

 

Van traditionele naamgeving naar modenamen

De traditionele naamgeving is tot 1950 stabiel, maar daarna gaan de veranderingen snel en doet het fenomeen van modenamen zijn intrede. De grote steden, met Amsterdam voorop, nemen daarbij het voortouw en die hebben in 1970 de voornamen al grotendeels vernieuwd. Voor heel Nederland duurt het tot in de jaren negentig voor Maria en Johannes geen topnamen meer zijn. In 2013 zijn er nog flinke provinciale en plaatselijke verschillen: in Friesland zijn Fenna en Jesse het populairst, maar in Zeeland staan Maria en Cornelis nog steeds bovenaan. In Amsterdam zijn het Mila en Adam, terwijl landelijk Tess en Sem winnen.

In de historische lijsten is de tweedeling in traditionele Nederlands namen, en gelatiniseerde voornamen zichtbaar. Maar er duiken ook de nodige, nu bijna vergeten regionale voornamen op.

Nederlandse Voornamenbank

De Nederlandse Voornamenbank geeft informatie over 500.000 verschillende officiële voornamen die in Nederland voorkomen. De gegevens zijn afkomstig uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Per naam wordt de populariteit gegeven over de periode 1880-2013, en de verspreiding van de geboorteplaatsen. Bij circa 20.000 voornamen is een naamsverklaring te vinden.