skip to main content

Opnamen Middelnederlandse liederen digitaal ontsloten

Door een bijdrage van NWO zijn straks alle 900 opnamen van Middelnederlandse en vroegmoderne liederen die Camerata Trajectina in veertig jaar tijd opgenomen heeft te beluisteren via de Liederenbank van het Meertens Instituut. 

NWO heeft een KIEM-aanvraag (Creatieve Industrie – Kennis Innovatie Mapping) goedgekeurd van Louis Grijp (Meertens Instituut), Camerata Trajectina, Els Stronks en de muziekdistributiemaatschappij New Arts International. 

De markt voor de cd’s – waarop de opnames oorspronkelijk zijn verschenen – is aan het krimpen. In de drukbezochte Liederenbank (www.liederenbank.nl) kunnen de nog steeds waardevolle opnames worden afgespeeld, aangeschaft en voor een nieuw publiek ontsloten worden.

Jubileumconcert

Op zondagmiddag 30 november zal het resultaat worden gepresenteerd tijdens het jubileumconcert van Camerata Trajectina in de Utrechtse Geertekerk. Tevens komt er een bijeenkomst voor andere muziekgroepen en -maatschappijen om te zien of het model van koppeling van muziekopnamen aan onderzoeksdatabases verder kan worden uitgebouwd en toegepast.

Liederenbank

In de Nederlandse Liederenbank zijn meer dan 150.000 Nederlandse liederen ontsloten, van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Het gaat om liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en andere religieuze liederen, volksliederen, kinderliederen, sinterklaas- en kerstliedjes en nog veel meer. Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en veldwerkopnamen.

Van elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de melodie is te vinden. In een aantal gevallen kan direct worden doorgeklikt naar de gehele tekst van het lied of naar de melodie of een geluidsopname.