2 juli 2014

12 miljoen voor digitale infrastructuur

CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, ontvangt een NWO-subsidie van 12 miljoen euro voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur waarmee grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar worden gekoppeld en digitaal doorzoekbaar worden gemaakt. Zo wordt het mogelijk om grote discipline-overschrijdende vragen te onderzoeken over cultuur en maatschappelijke verandering. Sjef Barbiers en Hans Bennis waren namens het Meertens Instituut hoofdaanvragers.

CLARIAH levert de infrastructuur voor de paradigmaverschuiving die binnen de geesteswetenschappen plaatsvindt. Digital Humanities wordt immers door veel onderzoekers als de belangrijkste ontwikkeling in het vak gezien, maar tot nu toe was het niet goed mogelijk om de toenemende hoeveelheid digitale data uit de afzonderlijke vakgebieden in samenhang te zien.

Rol Meertens Instituut en andere KNAW-instituten

Het Meertens Instituut was medeaanvrager van CLARIAH en wordt samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Huygens ING grotendeels verantwoordelijk voor het bouwen en het onderhouden van deze digitale infrastructuur. De drie KNAW-instituten spelen daarmee een belangrijke rol in het borgen van de continuïteit van het project.

CLARIAH staat voor Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities. CLARIAH is een van de 6 projecten van de zogenaamde Roadmap die NWO op 1 juli aanbood aan Staatssecretaris Dekker van OCW.

Drie deelgebieden vervullen een voortrekkersrol in CLARIAH:

  • Sociaal economische geschiedenis: Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit en Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (KNAW)
  • Taalkunde: Meertens Instituut (KNAW), Vrije Universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Mediastudies: Universiteit van Amsterdam en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Naast de genoemde instellingen zal een groot aantal andere onderzoekers en instellingen uit de Geesteswetenschappen bij CLARIAH betrokken worden. Voor meer info kijk op http://clariah.nl.

Achtergrondartikel CLARIAH (word)

Persbericht CLARIAH (pdf)

Foto Cory Doctorow, Book-scanning machine, ALA, Los Angeles, CA 2.JPG (bron: flickr.com, creative commons)