skip to main content

Brok, dr. H.J.T.M. (Har)

gastonderzoeker variatielinguïstiek

Onderzoeksresultaten

boeken | editor bundel | artikelen | lezingen

BOEKEN

 • Swanenberg, J. & H.J.T.M. Brok. (2008) Het Brabants beschreven. Dialect in Noord-Brabant, met een bibliografie van 1776 tot 2007. Alphen aan de Maas : Veerhuis, 2008.
 • Brok, H.J.T.M. & H.J. Bennis & T.J.W.M. Kruijsen. (2006) Stinkend juffertje en Duivelskruid. Volksnamen van planten. Amsterdam : Amsterdam University Press / Salomé, 2006. Full text: http://depot.knaw.nl/8778
 • Brok, H.J.T.M. (2003) Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen. 2003 : Drukkerij George Michiels N.V., 2003. Full text: http://depot.knaw.nl/9629
 • Swanenberg, J. & H.J.T.M. Brok. (2002) Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel III. Algemene woordenschat. Sectie 4. De wereld tegenover de mens. Aflevering 3: Flora. Assen : Van Gorcum, 2002. http://www.kun.nl/dialect
 • Pauw, T. de & J. van Keymeulen & H.J.T.M. Brok. (2002) Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Deel III. Algemene woordenschat. Paragraaf Fauna en Flora. Aflevering 3: Flora. Gent/Tongeren : Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent, 2002.

EDITOR BUNDEL

 • Tier, V. de & A. Marynissen & H.J.T.M. Brok. (2001) Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Het dialectenboek 6. Groesbeek : Stichting Nederlandse Dialecten, 2001.

ARTIKELEN

 • Kruijsen, T.J.W.M. & H.J.T.M. Brok. (2011) 'Limburgse volksnamen van planten'. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde: 13, 65-84. Full text: http://depot.knaw.nl/12924
 • Brok, H.J.T.M. (2011) 'Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen. Aanvulling 2003-2011'. In: Reeks Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Vlaamse afdeling: 14.
 • Brok, H.J.T.M. (2011) 'Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen. Aanvulling 2003-2011'. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie (83), 49-94.
 • Brok, H.J.T.M. (2011) 'Brabantse spot- en scheldnamen: van barloof tot lange zwingel'. In: Tier, V. de & T. van de Wijngaard & R. Keulen (ed.). Sprekend van aard. Bijnamen en karaktereigenschappen in streektalen. Groesbeek/Gent : Stichting Nederlandse Dialecten, 2011, pp. 147-148. Full text: http://depot.knaw.nl/13322
 • Brok, H.J.T.M. (2011) 'De vrouwentongen van het zuiden'. In: Deventer Almanak 2012. Doesburg : Gherre, 2011, pp. 240-. Full text: http://depot.knaw.nl/12925
 • Brok, H.J.T.M. (2010) 'Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND). Heukels eindelijk voltooid'. In: Taal & Tongval: 62, 99-118.
 • Kruijsen, T.J.W.M. & H.J.T.M. Brok. (2010) 'Vossenstaart, leeuwenbekje en koeienoog. Theriomorfe benoemingsaspecten in de volksnamen van planten'. In: De Caluwe, J. & J. Van Keymeulen (ed.). Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent : Academia Press, 2010, pp. 73-92.
 • Brok, H.J.T.M. & T.J.W.M. Kruijsen. (2009) 'Kruisbes, taalgeografie op de vierkante milimeter'. In: Beijk, E. & L. Colman & M. Gobbel (ed.). Fons verborum. Feestbundel voor prof.dr. A.M.F. (Fons) Moerdijk. Leiden : INL, 2009, pp. 485-496. Full text: http://depot.knaw.nl/6125
 • Brok, H.J.T.M. (2009) 'Over kroezel, knoebel en krinzel'. In: Deventer Almanak 2010. Doesburg : Uitgeverij Gherre, 2009, pp. 142-143. Full text: http://depot.knaw.nl/6129
 • Brok, H.J.T.M. (2008) 'De vele volksnamen van de Lisdodde'. In: Det, M. van (ed.). Deventer Almanak voor het jaar 2009. Doesburg : [s.n.], 2008, pp. 120-125. Full text: http://depot.knaw.nl/13324
 • Brok, H.J.T.M. (2005) 'Het Oostzaans eindelijk vastgelegd, van skepe en skape tot schapen'. In: De Jol: 15 (1), 2-8.
 • Brok, H.J.T.M. (2005) 'Achter de geraniums'. In: Hout, R. van & J. Swanenberg (ed.). Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten (…). Nijmegen : R.U. Nijmegen, 2005, pp. 29-.
 • Brok, H.J.T.M. (2004) ''Volksnamen van Pasen tot Pinksteren. De structuur van etnobotanische naamgeving''. In: Caluwe, J. de & M. DeVos & J. van Keymeulen (ed.). Schatbewaarder van de taal. Liber amicorum Johan Taeldeman. Gent : Academia Press, 2004, pp. 127-134. Full text: http://depot.knaw.nl/13323
 • Brok, H.J.T.M. (2003) 'Publicaties over plantnamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen. 8e aanvulling'. In: Taal & Tongval: 54 (2), 164-170 (verscheen in 2003).
 • Brok, H.J.T.M. (2003) 'Taalvariatie in de Randstad op de vierkante kilometer'. In: Tier, V. de & R. Vandekerckhove (ed.). Aan taal herkend. Het bewustzijn van dialectverschil. Groesbeek : Stichting Nederlandse Dialecten, 2003, pp. 155-169.

LEZINGEN

 • Kruijsen, T.J.W.M. & H.J.T.M. Brok. (2010) Limburgse volksnamen van planten. Voordracht op het 36ste congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Beringen, 27-11-2010.
 • Brok, H.J.T.M. (2006) PLAND: Plantnamen in de Nederlandse dialecten. Onkruid vergaat niet, Meertens Instituut, Amsterdam, 16-02-2006.
 • Brok, H.J.T.M. (2004) Het Oostzaans eindelijk vastgelegd, van skepe en skape tot schapen. Oostzaan, 02-11-2004.
 • Brok, H.J.T.M. (2002) Volksnaamgeving van planten. Boekpresentatie Woordenboeken, Museum 'De ghulden Roos', Rozendaal, 04-10-2002.