skip to main content

Goeman, dr. A.C.M. (Ton)

gastonderzoeker variatielinguïstiek

meer informatie

cv: download

 

Onderzoeksinteresses

Dialectmorfologie, Subjectieve Dialectologie, Dialectgebruik, Modelmatige benadering van geografische en sociodialectologische variatie

Onderzoeksresultaten

boeken | artikelen | lezingen

BOEKEN

 • Goeman, A.C.M. & M. van Oostendorp & P. van Reenen & O. Koornwinder & B.L. van den Berg & A. Van Reenen. (2008) Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II/Morphological Atlas of the Dutch Dialects. Volume II. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2008. http://www.meertens.knaw.nl/projecten/mand/. Full text: http://depot.knaw.nl/9018
 • Goeman, T. & G. de Schutter & B.L. van den Berg & T. de Jong. (2005) MAND Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel I / MAND Morphological Atlas of the Dutch Dialects Volume I. Amsterdam : Meertens Instituut/Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde/Amsterdam University P, 2005. http://www.meertens.knaw.nl/mand
 • Elias, M. & T. Goeman. (2002) Haags. Den Haag : SDU, 2002. Full text: http://depot.knaw.nl/13319
 • Goeman, A.C.M. (1999) T-deletie in Nederlandse dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele varatie. Den Haag : Holland Academic Graphics, 1999. Full text: http://depot.knaw.nl/9658

ARTIKELEN

 • Barbiers, S. & T. Goeman. (2013) 'Research results from on-line dialect databases and dynamic dialect maps'. In: Hinskens, F. & J. Taeldeman (ed.). Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch.. Berlin/Boston : De Gruyter Mouton, 2013, pp. 646-663.
 • Hinskens, F.L.M.P. & A.C.M. Goeman. (2013) 'Veertig jaar synchroon onderzoek van taalvariatie en taalverandering in het Nederlandse taalgebied'. In: Neerlandistiek in beeld – Theo Janssen & Ton van Strien (eds). Amsterdam & Münster : Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 2013, pp. 231-240. Full text: http://depot.knaw.nl/13525
 • Jongenburger, W. & A.C.M. Goeman. (2009) 'Dimensions and determinants of dialects in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century'. In: International Journal of the Sociology of Language: 196/197, 31-72. Full text: http://depot.knaw.nl/5890
 • Goeman, A.C.M. (2007) 'De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND); Zero en bewaard gebleven morfologische informatie'. In: Taal en tongval. Themanummer: 2006 (18), 66-92. Full text: http://depot.knaw.nl/9104
 • Rem, M. & T. Goeman & J. Taeldeman. (2006) 'Introductie Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek '. In: Taal & Tongval: 58 (1), 1.
 • Goeman, T. & E. Wattel. (2006) 'Transcriptie en diffusie. Het 'ware' beeld van de EI-diftongering bij diffusie tegen de achtergrond van transcribenteneffecten '. In: Taal & Tongval: 58 (1), 84-102. Full text: http://depot.knaw.nl/9045
 • Berg, B.L. van den & A.C.M. Goeman & P. van Reenen & A.P. Versloot. (2006) 'Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects'. In: Timuska, A. (ed.). Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 – August 2, 2003. Riga : Latvian Language Institute UniversiTY of Latvia, 2006, pp. 62-80. Full text: http://depot.knaw.nl/8634
 • Goeman, T. & B.L. van den Berg. (2005) 'De unieke Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), Deel I. Waarom een atlas'. In: Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut (7), 10. http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/file/edwinb/20051025/Respons7.2005.pdf. Full text: http://depot.knaw.nl/8881
 • Goeman, T. (2005) 'Het jaar 2005 kan met recht "Jaar van de Taalatlas" genoemd worden'. In: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten: 19 (2), 4.
 • Goeman, T. (2005) 'Methodologische vernieuwing in het werk van de dialectoloog G.G. Kloeke'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 121, 249-263. Full text: http://depot.knaw.nl/9633
 • Goeman, A.C.M. (2005) 'Het Goeman-Taeldeman Project en de ALE: hoe lang?'. In: Hout, R. van & J. Swanenburg (ed.). Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Vriendenboek voor Joep Kruijsen ter gelegenheid van zijn afscheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Meertens Instituut op 1 april 2005. Nijmegen : Afdeling Taalwetenschap Radboud Universiteit Nijmegen, 2005, pp. 61-63.
 • Goeman, T. (2004) 'Morfologische umlaut in werkwoorden: Umlaut bezien vanuit het Noordoosten'. In: Caluwe, J. de & G. de Schutter & M. Devos (ed.). Taeldeman. Man van de Taal, Schatbewaarder van de Taal. Gent : Academia Press & Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent, 2004, pp. 455-471.
 • Goeman, A.C.M. (2003) 'Morfologische condities op n-behoud en n-deletie in het Nederlands'. In: Taal en tongval. Themanummer (14: De variabiliteit van de -(e)n in het Nederlands.), 36.
 • Goeman, T. (2002) 'Perception of Dialect Distance: Standard and Dialect in Relation to New Data on Dutch Varieties'. In: Long, D. & D. . Preston (ed.). Handbook of Perceptual Dialectology. Volume 2. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2002, pp. 15-. Full text: http://depot.knaw.nl/9665
 • Goeman, T. & H. van de Velde. (2001) 'Co-occurrence constraints on /r/ and /g/ in Dutch dialects'. In: Études & travaux: 2001 (4), 91-111.
 • Goeman, T. (2000) 'Bij het afscheid van prof. dr. Robert Rentenaar van het Meertens Instituut'. In: Naamkunde: 32, 1-5.
 • Goeman, T. (2000) 'Van Grammofoon naar cd-rom. De digitalisering van bandopnamen. [met Frank van der Maden: Presentaties av-archivering in Zeeuwse shuttle]'. In: Archievenblad: 104 / 9, 17-21. Full text: http://depot.knaw.nl/9054
 • Goeman, T. (2000) 'Naast NORMS ook MYSFS in het veranderende dialectlandschap en het regiolect'. In: Bennis, H. & H. Ryckeboer & J. Stroop (ed.). Taal en tongval [De Toekomst van de Variatielinguïstiek. Bundel artikelen aangeboden aan Jo Daan bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag]. Amsterdam : MI, 2000, pp. -.
 • Goeman, T. (2000) 'Niet-constante woordvormen bij de meervoudsvorming in de Nederlandse dialecten.'. In: Gillis, S. & J. Nuyts & J. Taeldeman (ed.). Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges de Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen : [s.n.], 2000, pp. -.
 • Goeman, T. (2000) 'Structurele aspecten van de morfologie van voegwoordvervoeging: mogelijkheden en beperkingen, morfologisch gewicht en MCGG'. In: deTier, V. & M. Devos & J. van Keymeulen (ed.). Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer. Een bundel artikelen aangeboden aan Hugo Ryckeboer voor zijn 65e verjaardag. Gent-Deinze : Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent-Van Daele, 2000, pp. -.
 • Goeman, A.C.M. (1999) ''s-Gravenhage. Het Haags en zijn standaarden'. In: Kruijsen, J. & N. van der Sijs (ed.). Honderd Jaar Stadstaal. Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Contact, 1999, pp. -.
 • Goeman, A.C.M. (1999) 'Dialects and the Subjective Judgments of Speakers. Remarks on Controversial Methods'. In: Preston, D. . (ed.). Handbook of Perceptual Dialectology. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1999, pp. -.
 • Goeman, T. (1999) 'Subjectief ervaren afstand tussen dialecten en objectief taalgedrag'. In: Hermans, B. & M. van Oostendorp & H. Scholtmeijer (ed.). Taal en Tongval [Weijnen nummer]. [S.l.] : [s.n.], 1999, pp. -.
 • Goeman, A.C.M. (1998) 'Delven naar de zachte g. De grafie versus in de Middelnederlandse dialecten van de dertiende eeuw als orthografische regeling of uitspraakverschil'. In: Blok, D. (ed.). Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Amsterdam : Meertens Instituut, 1998, pp. -.

LEZINGEN

 • Goeman, A.C.M. (2006) Der neue morphologische Atlas der Niederländischen Dialekte: MAND. Wenen, Oostenrijk, 21-09-2006.
 • Goeman, A.C.M. (2006) Der neue morphologische Atlas der Niederl�ischen Dialekte: MAND. Zweiter Internationaler Kongress f�r Dialektologie der Deutschen, Universit�Wien, Wenen, Oostenrijk, 21-09-2006.
 • Goeman, A.C.M. (2006) Die Determinanten von Dialektsprechen in den Niederlanden unmittelbar vor der Holländischen Identitätskrise. Graduiertenkolloquium, Forschungsinstitut für deutsche Sprache, Deutscher Sprachatlas; Philipps-Universität, Marburg, Duitsland, 15-02-2006.
 • Goeman, A.C.M. (2006) Segment-Tilgung und morphologische Information. Eine Analyse des neuen morphologischen Atlasses der Niederländischen Dialekte. Linguistisches Kolloquium Philipps-Universität, Fachbereiche Germanistik und Kunstwissenschaften, Fremsprachliche Philologien, Marburg, Duitsland, 20-01-2006.
 • Goeman, T. (2005) De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten – MAND- Deel 1.. Nieuwe Dialectatlasprojecten en -producten, Taal en Tongval Symposium, Koninklijke Academie van Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, België, 22-04-2005.
 • Goeman, T. (2005) De structuur van betekenismotieven in het woordveld van Bliksem en Donder. Symposium Joep Kruijsen, Vakgroep ATD Universiteit Nijmegen, Ravestein, 01-04-2005.
 • Goeman, T. & B.L. van den Berg. (2005) MAND, de nieuwe Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten: het hoe en waarom. Presentatie MAND en SAND, Meertens Instituut, Amsterdam, 10-05-2005.
 • Goeman, T. (2005) Morfologische Umlaut in werkwoorden; Nederlands tussen Duits en Engels. Universität Leipzig/Philologische Fakultät/Institut für Germanistik, Leipzig, Duitsland, 26-01-2005.
 • Goeman, T. & S. Barbiers. (2005) Morphosyntactic Microvariation in Gender. Workshop Quantitative Analysis of Variation in Time and Space, ICLaVE 3, Amsterdam, 24-06-2005. http://www.iclave.org/2005/abstracts/barbiers%20goeman.pdf
 • Goeman, T. (2004) Methodologische vernieuwing in het werk van G.G. Kloeke. Persoon en werk van G.G. Kloeke, Meertens Instituut, Amsterdam, 21-10-2004.
 • Goeman, A.C.M. (2003) Adjectival Flexion and N-deletion in the Dialects of the Netherlands. The role of Morphology in a Phonological Process. 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, University of Riga, Riga, 28-07-2003.
 • Goeman, A.C.M. (2003) Dutch Dialectology. New technologies, new questions. Universitat de Barcelona, Barcelona, Spanje, 15-12-2003.
 • Berg, B.L. van den & A.C.M. Goeman & P. van Reenen & A. Versloot. (2003) Dynamic Dialectology in the 21st Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects.. 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Plenaries, Universiteit van Riga / International Society of Dialectologists and Geolinguists, Riga, Letland, 28-07-2003. Full text: http://depot.knaw.nl/9019
 • Goeman, A.C.M. & B.L. van den Berg. (2003) Phonology and Morphology of Dutch and Frisian Dialects in 1.1 million transcriptions; presentation of CD-Rom. Meertens Instituut, Amsterdam, 07-11-2003. Full text: http://depot.knaw.nl/9021
 • Goeman, A.C.M. (2002) Adjectiefflectie en N-deletie in Nederlandse dialecten Meertens Instituut. Morfologiedagen 2002 – Morfologische Microvariatie, Meertens Instituut, Amsterdam, 12-12-2002.
 • Goeman, A.C.M. (2002) Morphology and Wordfinal N-deletion in Dutch Dialects. Methods in Dialectology XI, University of Joensuu, Joensuu, 04-08-2002.
 • Goeman, A.C.M. (2001) Morfologische condities op n-deletie in dialecten van Nederland. Taal en Tongval Symposium, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent (België), 09-11-2001.
 • Goeman, A.C.M. (2001) Wordfinal t-deletion in Dutch dialects. Structure, data and theoretical models. Taalkundig Colloquium, Universiteit van Groningen / ATW, Groningen, 26-01-2001.
 • Goeman, A.C.M. (2000) De digitalisering van bandopnamen aan het Meertens Instituut. Algemene ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), Rijksarchief in Zeeland, Middelburg, 14-04-2000.
 • Goeman, A.C.M. (2000) De projecten MAND en FAND. Presentatie voor de KNAW-Visitatiecommissie van het Meertens Instituut, Meertens Instituut, Amsterdam, 17-05-2000.
 • Goeman, A.C.M. (2000) De projecten MAND en FAND. Presentatie voor de KNAW-Visitatiecommissie van het Meertens Instituut. Presentatie voor de Visitatiecommissie van het Meertens Instituut, Meertens Instituut, Amsterdam, 17-05-2000.
 • Goeman, A.C.M. & H. ten Velde. (2000) Linguistic and geographical Co-occurrence Constraints on /r/ and /g/ in Dutch Dialects. Workshop 'R-atics' 26-27 mei 2000, Max Planck-instituut, Nijmegen, 27-05-2000.
 • Goeman, A.C.M. (2000) Manipulatie en visualisering van geografische taalvariatie: do's en don'ts. Visualiseren van data en structuren, Thema-dag van de STDH., Meertens Instituut, Amsterdam, 05-10-2000.
 • Goeman, A.C.M. (2000) T-deletie in Nederlandse dialecten; Structuur, Ruimte, Tijd. Taalgala 2000, AVT / Anéla dissertatieprijs, AVT, Utrecht, 13-10-2000.
 • Goeman, A.C.M. (2000) T-deletion in Dutch Dialects. Empirical Ramifications and theoretical Implications. Werkgroep Grammaticamodellen, KUB, Tilburg, 08-11-2000.