skip to main content

Medewerkers gezocht ten behoeve van de verwerking van dialectwoordenboeken

Het Meertens Instituut is bezig met de samenstelling van een computationeel dialectlexicon en een zoekmachine die als hulpmiddel gebruikt kan worden om in dialectteksten te zoeken. Het eindresultaat zal onder andere een nieuw onderzoeksinstrumentarium zijn: een elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND), vergelijkbaar met de etymologiebank (zie etymologiebank.nl). De woordenboeken worden doorzoekbaar gemaakt op dialecttrefwoord en op Standaardnederlandse vorm: wie kat zoekt, vindt alle dialectvormen van het Standaardnederlandse kat, en de regionale verbreiding van de verschillende dialectvormen.

Hiervoor moet door de vrijwilligers aan de dialecttrefwoorden een Standaardnederlandse of vernederlandste vorm worden toegevoegd – die vormen moeten gereconstrueerd worden op basis van de klankcorrespondenties: in oostelijke dialecten corresponderen old, holt met oud, hout, dus boltiën zal in het Standaardnederlandse een boutje zijn. De vrijwilliger moet zelf dit soort wetmatigheden achterhalen (ook kijkend naar bestaande voorbeelden). De vrijwilliger hoeft in principe geen kennis te hebben van een Nederlands dialect, hoewel dit een pre kan zijn. Medewerkers kunnen kiezen  welk dialectregio hun belangstelling heeft. In het ideale gevallen werken meerdere medewerkers tegelijkertijd, zodat ze kennis kunnen uitwisselen.

Praktische informatie

Het werk kan in overleg op het Meertens Instituut of thuis worden uitgevoerd. In het eerste geval biedt het Meertens instituut een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding; details in overleg vast te stellen. Het Meertens Instituut in Amsterdam is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Het Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Begeleiding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met onderzoeker prof. dr. Nicoline van der Sijs