skip to main content

Unieke collectie egodocumenten naar Meertens Instituut

Op dinsdag 4 november wordt de unieke collectie dagboeken, autobiografieën en memoires van het Nederlands Dagboekarchief overgedragen aan het Meertens Instituut. Zij hebben hier gezamenlijk toe besloten om de continuïteit en het beheer van de snel groeiende collectie veilig te stellen en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek te garanderen.

Het Meertens Instituut beheert de geschonken documenten en materialen en maakt deze toegankelijk voor het publiek en voor wetenschappelijk onderzoek. Het Nederlands Dagboekarchief richt zich onder andere op de acquisitie en inhoudelijke ontsluiting en op de contacten met dagboekarchieven in het buitenland.

"Dagboeken en andere egodocumenten geven een unieke en persoonlijke kijk op de Nederlandse geschiedenis, cultuur en taal en horen dan ook thuis op een instituut dat onderzoek doet naar de Nederlandse taal en cultuur", aldus Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut. “Het Dagboekarchief valt nu officieel onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, dat is een grote stap voorwaarts”, zegt Susanne Neugebauer, voorzitter van het Nederlands Dagboekarchief. “De collectie komt bij het Meertens Instituut optimaal tot zijn recht en blijft met vakkundige zorg behouden voor de toekomst.”

Informatie over het schenken van dagboeken aan het Meertens Instituut.

Foto: detail van een babydagboek, begin twintigste eeuw, Nederlands Dagboekarchief.