skip to main content

Visser-Neerlandiaprijs voor Camerata Trajectina

Het muziekgezelschap Camerata Trajectina krijgt de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV). Camerata Trajectina is er gedurende veertig jaar in geslaagd een repertoire van onbekende muziek en liederen uit de periode 1550-1700 bekend te maken. Aan de prijs is een bedrag van €15.000 verbonden.

Muzikaal erfgoed

Dankzij onderzoek en uitvoering heeft Camerata Trajectina onze kennis van de Nederlandse muziek uit de middeleeuwen, de Renaissance en Vroeg-Barok aanzienlijk verruimd en de mythe weerlegd dat de Nederlandse cultuur een anti-muzikale of muziekarme cultuur zou zijn geweest. Het ensemble zorgt ervoor dat deze muziek uit Nederland en Vlaanderen als muzikaal erfgoed behouden blijft en niet wordt vergeten. Hiermee levert Camerata Trajectina een belangrijke bijdrage aan het behoud van de Nederlandse cultuur. Het ensemble bracht een schat van tot dusver onbekend muzikaal werk aan het licht en voert die uit op hoog professioneel niveau en op enthousiasmerende wijze waardoor een breed cultuur minnend publiek van niet-professionele liefhebbers wordt bereikt.

Wetenschappelijke onderbouwing

Door decennialang consequent te speuren naar nog niet eerder uitgevoerd Nederlands liedrepertoire bouwde Camerata Trajectina een even uniek als imposant repertoire op van zo’n 930 opnamen van Nederlandse liederen, vastgelegd op meer dan 30 cd’s en andere geluidsdragers. Bijzonder is de wetenschappelijke onderbouwing van repertoire en programma’s, waarvoor artistiek leider Louis Peter Grijp verantwoordelijk is. Als musicoloog verbonden aan het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zette hij de Nederlandse Liederenbank op, met bijna 170.000 liederen inmiddels ‘s werelds grootste databank in zijn soort.

Uitreiking

De prijs wordt uitgereikt tijdens de viering van het veertigjarig jubileum van Camerata Trajectina op zondag 30 november 2014 om 16.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Bij die gelegenheid verschijnt ook een biografie van het ensemble: Van Peeckelharing tot Pierlala, geschreven door Jolande van der Klis. Kaarten voor dit jubileumconcert zijn verkrijgbaar via www.oudemuziek.nl

Het Algemeen-Nederlands Verbond, dat het Visser-Neerlandiafonds beheert, wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bevorderen. Grondlegger van het fonds is mr. H.L.A. Visser, die in de Tweede Wereldoorlog een groot deel van zijn vermogen aan het ANV naliet met de bedoeling deze gelden volgens zijn idealen te besteden. Hieruit zijn de Visser-Neerlandiaprijzen voortgekomen, die het ANV sinds 1955 toekent.