3 december 2014

Oeuvre van Camerata Trajectina toegankelijk via de Liederenbank

Op zondag 30 november vierde het ensemble voor oude muziek Camerata Trajectina haar 40-jarig jubileum met een jubileumconcert in de Utrechtse Geertekerk. Tijdens het concert werd het jubileumboek Van Peeckelharing tot Pierlala gepresenteerd. Op diezelfde dag werd via de Liederenbank het gehele muzikale oeuvre van Camerata Trajectina toegankelijk gemaakt. Met een subsidie van NWO zijn alle 930 opnames van middelnederlandse en vroegmoderne liederen die Camerata Trajectina ooit maakte aan de Liederenbank gekoppeld.

Over de Liederenbank

In de Liederenbank (www.liederenbank.nl) zijn bijna 170.000 liederen ontsloten, van de Middeleeuwen tot veldwerkopnamen uit de 20e eeuw: geuzen- en andere politieke liederen, geestelijke gezangen en psalmberijmingen, sinterklaas-, kerst- en carnavalsliederen, spot- en feestzangen en nog veel meer liedgenres.

De databank, wereldwijd de grootste in zijn soort, werd in 1986 opzet door toenmalig promovendus Louis Grijp, inmiddels senior onderzoeker aan het Meertens Instituut en hoogleraar Nederlandse liedcultuur aan de UU. Grijp liet zich inspireren door de praktische noodzaak die hij als artistiek leider van Camerata Trajectina ervoer, om de authentieke melodieën te vinden van historische liedteksten die hij wilde uitvoeren. Dat bleek een wetenschappelijke uitdaging te zijn, waaraan hij zijn proefschrift wijdde.