skip to main content

31 januari 2015: Oude wegen, nieuwe pelgrims

Pelgrimages zijn populairder dan ooit. Jaarlijks lopen alleen al naar Santiago de Compostella zo’n tweehonderdduizend pelgrims. Juist het afkalven van de kerken heeft de pelgrimage goed gedaan, betoogt onderzoeker Peter Jan Margry in het januarinummer van Volzin. De mens heeft namelijk een existentiële behoefte om hogere machten aan te roepen. “De mens is een onzeker wezen, dus blijft hij reizen naar wat hij als ‘heilig’ beschouwt.”

Reis naar buiten en naar binnen

Santiago, Israël, Japan, Assisi: Volzin vraagt in de special pelgrims naar hun motieven. Die hebben lang niet altijd alleen betrekking op God en zelfs niet op het reisdoel. Minstens van zo groot belang is dat de reis naar buiten altijd ook een reis naar binnen is. Een pelgrim zegt het zo: “Ik denk dat ook dát pelgrimeren is: dat je jezelf overwint op een punt waarvan je zegt dat het menselijkerwijs gesproken niet kan. En toch red je het."

Pdf van het artikel

Zie ook www.volzin.nu.

Foto door Peter Jan Margry.