skip to main content

Bijlmer Meer, Vitrine van Zuidoost

Vanaf 12 maart 2015 presenteert Imagine IC, in opdracht van Stadsdeel Zuidoost, een nieuwe tentoonstelling: Bijlmer Meer, Vitrine van Zuidoost. Voor Bijlmer Meer wordt een nieuwe collectie van verhalen en spullen bijeengebracht door mensen uit de buurt. Imagine IC werkt voor Bijlmer Meer samen met het Meertens Instituut en met steeds meer mensen in het stadsdeel. In de tentoonstelling presenteren zij hun archieven en objecten naast items uit de beeld- en geluidscollectie van Imagine IC en bruiklenen van het ING bedrijfsarchief, Museum Vrolik, het Ajax Museum en het Stadsarchief Amsterdam. 

Bijlmer Meer zoekt en vertelt vele verhalen van de Bijlmer. Of je er nou woont, werkt of liever nooit komt, er zijn er altijd meer dan jij kent. De Bijlmer is een stad van de toekomst of een getto. Een multiculturele modelwijk of een vestigingslocatie van grote bedrijven. Een rampplek of een idyllische polder.

De Bijlmer is bovendien het centrum van een stadsdeel dat groter is dan deze buurt. Beelden van de Bijlmer kleuren ook Driemond of Gaasperdam. Tegelijkertijd worden uit deze buurten weer andere beelden naast die van de Bijlmer gelegd. 

In Bijlmer Meer delen mensen uit heel Zuidoost hun herinneringen en ervaringen in het stadsdeel. Hun verhalen raken ook aan grote geschiedenissen als die van de het slavernijverleden, de Bijlmerramp, de industrialisering of de inpoldering.

Participatie  
In grotere en kleinere bijeenkomsten praten deelnemers van Bijlmer Meer over hun dagelijks leven. Over tradities die van ver zijn meegenomen of ter plaatse zijn geboren. Over gewoontes en geluiden. Over hoe het vroeger was en nu.

Onder de deelnemers zijn jongeren, ambtenaren, activisten, heemkundigen, theatermakers en ondernemers. In de gesprekken worden belangrijke thema’s verkend, komen archieven en objecten in beeld voor de verzameling Bijlmer Meer en wordt de voortgang van het project gemonitord.

Een tentoonstelling in beweging
Bijlmer Meer zal eigenlijk nooit af zijn. Nieuwe verhalen zeggen steeds nieuwe dingen over de oude. En steeds worden nieuwe oude verhalen ontdekt. Daarom zal  de tentoonstelling steeds veranderen: mooie nieuwe aanwinsten zullen op de plek komen van verhalen en spullen die al een tijd te zien waren.

Doe mee!
Via de Facebookpagina van Imagine IC kunt u meedoen. Stuur uw verhaal, uw foto, uw anekdote of uw gedachte en help ons mee met het uitbreiden van het archief. Zelfs de Facebookpagina is daar onderdeel van en uw comments en likes daarom ook!
U kunt in de Spotlight komen! Alleen als u dat ook wilt, plaatsen wij graag uw persoonlijke verhaal + foto op de pagina.

Bijlmer Meer wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Zuidoost en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

De tentoonstelling komt op de boekenvloer van het huis dat Imagine IC deelt met de openbare bibliotheek Bijlmer-centrum. Bekijk hier de openingstijden.

Foto in kader: Collage van de collectie van Bijlmer Meer, Vitrine van Zuidoost. Beeld en © Imagine IC.