skip to main content

14 maart 2015: Marc van Oostendorp #1: Het Bureau

Hoe is het om te werken in een roman? Het overkwam Marc van Oostendorp vijftien jaar geleden. "Ik kreeg een baan op het Meertens Instituut, dat model had gestaan in de roman ‘Het Bureau’, waarin de schrijver J.J. Voskuil duizenden pagina’s lang vertelt over zijn werk op datzelfde instituut." Bron: Woord.nl.

Woord.nl is een website van de Nederlandse publieke omroep met uitgebreide archieven met 'het gesproken woord'. U vindt er onder meer interviews, hoorspelen en radiodocumentaires.

Dit voorjaar is aan verschillende mensen gevraagd een persoonlijke keuze te maken uit deze archieven. De komende weken doet de taalkundige (en Taalpostbode) Marc van Oostendorp dat. Hij begint met een aflevering over het Meertens Instituut ('Het Bureau'), zijn werkgever.