skip to main content

CLARIAH kick-off

Vrijdagmiddag 13 maart vond bij Beeld en Geluid in Hilversum de officiële kick-off plaats van CLARIAH: het infrastructuurprogramma voor de Geesteswetenschappen en een van de gehonoreerde projecten van de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Meer dan 140 gasten waren getuige van de presentatie van de plannen voor de ontwikkeling van een digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen.

Na het welkomstwoord van Jan Müller, directeur van Beeld en Geluid, werd een video afgespeeld die de toekomst van CLARIAH moest verbeelden. Tijdens de opening was het een video, maar in werkelijkheid is het een weergave van een “reis door een virtuele ruimte”. Iedereen kan zelf door die ruimte manoeuvreren via de volgende link: http://fusersoft.com/

Bron: www.clariah.nl