skip to main content

Tweede nummer Vertelcultuur verschenen

Het tweede nummer van het e-tijdschrift Vertelcultuur opent met een artikel van Anne Langenberg over Fostedina met de gouden oorijzers. Dit geconstrueerde en vrij onbekende volksverhaal speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Friese identiteit. De gouden oorijzers stonden symbool voor de Friese waarden van moed en standvastigheid.

Het artikel van Karin Walta belicht het gebruiken van ossenhuiden als fundament in de bouw. Het idee dat kerken en andere gebouwen in Nederland vroeger werden gebouwd op ossenhuiden is te herleiden tot een sage. Deze sage komt in verschillende varianten voor en men gelooft heden ten dage nog vaak dat gebouwen gebouwd zijn op ossenhuiden. Bewijs is er echter nog nooit gevonden.

Marlon Wissings bijdrage gaat over ebola als nieuwe bron voor broodjeaapverhalen. Na de uitbraak van ebola in 2014 doken er op internet en in de sociale media steeds meer berichten op over ebola-zombies. Het lijkt voorlopig een sterk Amerikaans georiënteerde angst te zijn. In Nederland wordt het veelal afgedaan als een broodjeaapverhaal of een grap.

Marita de Sterck vertelt over de totstandkoming van haar boek Vuil Vel: Veertig Vlaamse Volkssprookjes. Theo Meder schreef bespiegelingen bij het boek Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw, dat werd samengesteld door Annemieke Houben. Zij gebruikte de Liederenbank van het Meertens Instituut als belangrijke bron. Het slotartikel is een modern sprookje van Irene Bakker-Sterk, speciaal geschreven voor Vertelcultuur, met als titel De Hartenkoning.

De tweede editie is hier te downloaden.

Over Vertelcultuur

In het tijdschrift staan mondelinge overleveringen en (volks)verhalen vertellen centraal, in heden en verleden. In principe gaat Vertelcultuur over (volks)verhalen en vertellen, en niet zozeer over lezen en voorlezen. Wel is er aandacht voor boeken óver vertelcultuur, en kunnen er uitstapjes worden gemaakt naar aanverwante performing arts, naar balladen, troubadours, liedcultuur en cabaret.Tevens wordt er aandacht besteed aan jeugdliteratuur, games, blogs, evenementen, opleidingen, studies, documentaires en films die een duidelijke band hebben met de mondelinge vertelcultuur en tradities.

Vertelcultuur voorziet als enige blad in Nederland in een behoefte aan verhalen over de cultuur van het vertellen. Het is als pdf eenvoudig te downloaden op de website van het Documentatie- en OnderzoeksCentrum Volksverhaal van het Meertens Instituut.

Op Facebook is er een open groep voor Vertelcultuur aangemaakt. 

Samenwerking

Het Meertens Instituut werkt in het tijdschrift samen met het Documentatie- en OnderzoeksCentrum (DOC) Volksverhaal, de Stichting Vertelcultuur, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en de Stichting Vertellen.