skip to main content

4 april 2015: Zorggesprekken

In de column van Leonie Cornips deze keer aandacht voor een stageonderzoek naar het gebruik van dialect in de zorg.

Het spreken van dialect vervult meerdere functies die meerdere interpretaties oproepen. Het inzetten van dialect lijkt vooral aan bod te komen als de zorgvrager in het gesprek met de zorgverlener ongelijkheid en kwetsbaarheid ervaart. Bron: Dagblad de Limburger (pdf). 

Foto van Peter Alfred Hess, Nathan and His Grandmother, Flickr.com, cc 2.0 Generic.