skip to main content

Stel samen met een onderzoeker een vraag voor de wetenschap

Het Meertens Instituut formuleert samen met het publiek wetenschappelijke vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda.

Mensen met vragen over de taal en cultuur van Nederland kunnen deze voor 17 april aanstaande sturen naar het Meertens Instituut. Een selectie van deze vragen wordt in samenwerking met onze onderzoekers geherformuleerd om een grotere kans te maken bij de Nationale Wetenschapsagenda.

Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s te staan waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. En daar mag iedereen over meedenken. De wetenschap geeft immers antwoord op vragen die ons allemaal aangaan, nu en in de toekomst. Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is dat wetenschappers, het bedrijfsleven en de maatschappij zich samen gericht inzetten om relevante en uitdagende wetenschappelijke vraagstukken op te lossen. De Wetenschapsagenda is een initiatief van NWO, de KNAW, VNO-NCW en andere maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties. Commissies van voornamelijk wetenschappers selecteren de meest veelbelovende vragen.

Samenbrengen onderzoeker en publiek

Omdat naar verwachting hiermee vragen van wetenschappers makkelijker geselecteerd worden dan vragen van niet-wetenschappers met minder ervaring in het formuleren van wetenschappelijke vragen, wil het Meertens Instituut een stap verder gaan in het samenbrengen van onderzoeker en publiek. In mini-teams zullen de meest veelbelovende vragen zo worden herschreven dat ze zowel de belangstelling van het publiek als het huidige wetenschappelijke debat weerspiegelen.

Het Meertens Instituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW), dat de Nederlandse taal en cultuur onderzoekt en documenteert. Al sinds de jaren dertig heeft het Meertens Instituut een intensief contact met een eigen achterban; mensen die belangstelling hebben voor het soort onderwerpen dat het instituut bestudeert. In het verleden gebeurde dat via schriftelijke vragenlijsten, de laatste jaren vooral via een eigen internetpanel.

Procedure

Belangstellenden kunnen tot 17 april aanstaande hun vraag insturen via communicatie@meertens.knaw.nl. Vermeld in de e-mail ook een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Onderzoekers van het Meertens Instituut selecteren hieruit 10 vragen, en nemen in de week van 20 april contact op met de vragenstellers. In de laatste weken van de maand gieten zij in samenspraak de vraag in een definitieve vorm. Deze vragen zullen dan gezamenlijk door de vragensteller en een onderzoeker van het instituut worden ingediend bij de Wetenschapsagenda.

Wat voor vragen kunt u aan ons sturen?

Geschikte vragen zijn uitdagend voor de wetenschap, zijn nog niet beantwoord en bevatten kansen voor wetenschappelijke onderzoeksterreinen waar Nederland sterk in is, of inspireren tot veelbelovende nieuwe onderzoeksrichtingen.

De vragen moeten enige reikwijdte hebben – er moeten idealiter meerdere mensen enkele jaren aan kunnen werken. Tegelijkertijd moeten ze liggen op een van de onderzoeksterreinen van het Meertens Instituut, dat wil zeggen dat ze betrekking hebben op de Nederlandse taal en cultuur. Meer informatie hierover vindt u hier.

Als u een vraag instuurt geeft u het Meertens Instituut automatisch toestemming om uw vraag voor communicatieve doeleinden in te zetten.

Als uw vraag niet geselecteerd wordt

Uiteraard staat het iedereen vrij om naar eigen inzicht vragen in te dienen bij de Wetenschapsagenda, ook als blijkt dat deze om wat voor reden dan ook buiten de selectie van het Meertens Instituut vallen. Heeft u voor 24 april nog geen reactie vernomen van het Meertens Instituut dan kunt u ervan uitgaan dat uw vraag niet is geselecteerd.  De deadline van de Nationale Wetenschapsagenda is 1 mei. Zie voor de procedure en randvoorwaarden www.wetenschapsagenda.nl.

Verdere procedure

Na 1 mei a.s. gaan jury’s van de Wetenschapsagenda, ingesteld onder regie van de KNAW, de binnengekomen vragen selecteren. De jury’s bekijken of de ingediende vragen uitdagend en kansrijk zijn voor de Nederlandse wetenschap, en of ze niet al eerder beantwoord zijn. De vragen worden in samenspraak met betrokken partijen verder ontwikkeld en gebundeld in thema’s. In november 2015 is de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda.

Vragen?

Heeft u vragen over de procedure van het Meerten Instituut of over wat voor soort vragen precies in aanmerking komen? Neem dan contact op met Marc van Oostendorp (marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl), onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut.

Foto via Flickr.com, Espen Sundve Follow: Crowd (CC BY-SA 2.0)