skip to main content

9 mei 2015: De Taalstaat met Hans Broekhuis

Het is het levenswerk van wetenschapper Hans Broekhuis, sinds 2010 werkzaam op het Meertens Instituut. Hij is nu 56 en al vanaf zijn 32ste jaar houdt hij zich met anderen bezig met de beschrijving van de zinsleer van het Nederlands: The Syntax of Dutch. Onlangs zijn twee nieuwe kloeke delen verschenen die ons inwijden in de geheimen van het werkwoord. Bron: De Taalstaat.