skip to main content

Een woord uit elk jaar

In de Jaarwoordenzoeker kunt u een jaartal intikken, waarna u te zien krijgt welk woord of welke uitdrukking in dat jaar is geboren. Als u klikt op "Nog meer woorden" worden andere woorden getoond die in datzelfde jaar voor het eerst zijn vermeld. De Jaarwoordenzoeker is samengesteld door Nicoline van der Sijs in samenwerking met het Genootschap Onze Taal.

De gegevens zijn gebaseerd op het Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen van Nicoline van der Sijs uit 2006.

Van lang niet alle woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal is het exacte geboortetijdstip bekend, maar van de woorden in de Jaarwoordenzoeker is dat wel bekend, doordat ze het gevolg zijn van een maatschappelijke gebeurtenis, zoals de ontdekking of invoering van een tot dan toe onbekend product of wezen (1803 vogelbekdier, 1963 vlaflip), een politieke verandering (1868 socialistisch), de publicatie van een boektitel die gevleugeld wordt (1929 groots en meeslepend wil ik leven!), een onvergetelijke optreden in de media (2001 een beetje dom), een verandering in de wetgeving (1881 drankwet – dergelijke woorden zijn gedateerd op het jaar waarop de wet is ingegaan). Bij ieder woord in de Jaarwoordenzoeker wordt kort verteld wat de reden voor het ontstaan van het woord is geweest.

Afbeelding: Illustratie van een vogelbekdier door John Lewin, 1808