skip to main content

13 juni 2015: Taalgevoel

Frans Timmermans plaatste op 10 april een berichtje op zijn Facebookpagina dat het een hardnekkig vooroordeel is dat dialectspreken door kinderen ‘ten koste zou gaan van hun kennis van het Nederlands’. Dat juist hij die uitspraak doet, betekent veel, aldus Leonie Cornips in haar column voor Dagblad de Limburger (pdf).

Foto van Flickr.com (Christmas Card picture #2, Rumolay)