skip to main content

Wat is het verschil tussen dialect en streektaal?

Streektaal is eigenlijk een ander woord voor dialect. Soms wordt het ook gebruikt om aan te geven dat een dialect een iets andere status heeft gekregen, volgens het Europees Handvest voor Minderheidstalen. Het Nedersaksisch en het Limburgs zijn als regionale talen (of: streektalen) erkend onder deel 2 van het Handvest; het Fries is als enige minderheidstaal erkend onder deel 3 van het Handvest.

http://www.taalcanon.nl/vragen/is-het-fries-een-taal/