skip to main content

Wat was er eerder: het dialect of de standaardtaal?

Vroeger sprak men alleen maar dialect. Pas vanaf de vijftiende eeuw kwam er behoefte aan een éénheidstaal, die de daaropvolgende eeuwen werd ontwikkeld. Het ontstaan van het Standaardnederlands wordt vaak gesitueerd in de zeventiende eeuw, met als hoogtepunt de Statenbijbelvertaling van 1637. Maar volgens recent onderzoek is pas echt sprake van een standaard vanaf de achttiende eeuw.

http://www.taalcanon.nl/vragen/waar-komt-het-abn-vandaan/

http://www.kennislink.nl/publicaties/standaardtaal-kwam-pas-op-in-achttiende-eeuw