skip to main content

Zijn dialecten nog steeds in ontwikkeling?

Ja, taal is altijd in verandering. Het gebruik van het dialect neemt wel af, vooral onder jongeren. In het taalgebruik van jongeren hoor je minder dialectkenmerken die specifiek zijn voor een bepaald dorp. Daarom spreken we tegenwoordig vaker van regiolecten: dialecten die in een bepaalde regio gesproken worden.

http://www.kennislink.nl/publicaties/jongeren-spreken-geen-dialect-maar-regiolect

http://www.taalcanon.nl/vragen/sterven-de-nederlandse-dialecten-uit/

http://www.kennislink.nl/publicaties/jongeren-spreken-geen-dialect-maar-gebruiken-vette-dialectwoorden