skip to main content

Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2015

Irene Stengs organiseert tijdens het congres een klein symposium getiteld De muziek van Jan en Alleman. Zicht op alledaagse 'cultuurparticipatie'. Meer informatie.