skip to main content

Gerritzen, dr. D. (Doreen)

adviseur voornamenbank

meer informatie

Onderzoeksresultaten

Gerritzen, D. (2007). Milan Harvalík & Enzo Caffarelli (eds.) Onomastic terminology: an international survey. Rivista Italiana di Onomastica: RIOn, XIII (1), 189, 196, 208, 214.
Gerritzen, D. (2006). Naming Children in a Globalizing World. Acta Onomastica, XLVII, 177-184.
Gerritzen, D. (2006). Voornamen in Limburg. Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 8, 37-53.
Gerritzen, D. & Caffarelli, E. (2006). International onomastic projects. Possible themes, practical problems and benefits. Rivista Italiana di Onomastica: RIOn, XII (1), 199-219.
Bloothooft, G. Gerritzen, D. & van Nifterick, E. (2004). Van Amalia tot Zjors. Welke voornamen krijgen baby's tegenwoordig?. Onze Taal, 73 (2/3), 60-63.
Bloothooft, G. van Nifterick, E. & Gerritzen, D. (2004). Een voornamenkaart van Nederland. GIS Magazine, 2 (4), 18-21.
Gerritzen, D. (2002). Voornamen: wat onderzoeken we en waarom?. Gramma, 8, 249-266.
Gerritzen, D. (2000). Recente voornaamgeving. Naamkunde, 32, 139-149.
Gerritzen, D. (2000). Vornamen. Untersuchung einiger Aspekte der Namengebung in den Niederlanden. Namenkundliche Informationen, 77, 9-26.
van Poppel, F. W. A. Bloothooft, G. Gerritzen, D. & Verduin, J. (1999). Naming for kin and the development of modern family structures: an analysis of a rural region in the Netherlands in the nineteenth and early twentieth centuries. The History of the Family, 4.3, 261-295.

Gerritzen, D. (2007). Mode in voornamen. Reflector, 3 (november), 26-28.

Gerritzen, D. (2009). Namen en identiteit. In H. Holger Wandt (Ed.), Dichter bij Data. Een dialoog over datakwaliteit. (pp. 36-42). Amsterdam: DDMA.
Gerritzen, D. (2007). De voornaam als schakel tussen generaties. In P. Stokvis (Ed.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen. (pp. 21-32). Heerlen/Amsterdam: OUNL/SUN.
Gerritzen, D. (2007). First names of Moroccan and Turkish immigrants in the Netherlands. In E. Brylla, & M. Wahlberg (Eds.), Proceedings of the International Congress of Onomastic Sciences 21, Uppsala August 2002. (pp. 120-130). Uppsala: SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet, Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research).
Gerritzen, D. (2007). Das niederländische Personennamensystem. In A. Brendler, & S. Brendler (Eds.), EUROPÄISCHE PERSONENNAMENSYSTEME: EIN HANDBUCH. (pp. 534-543). Hamburg: Baar.
Gerritzen, D. van Dalen-Oskam, K. H. & Bloothooft, G. (2005). Bijbelse voornamen. In N. van der Sijs (Ed.), Leeg en ijdel. De invloed van de bijbel op het Nederlands. (pp. 139-154). Den Haag: SDU.
Gerritzen, D. van Nifterick, E. & Bloothooft, G. (2005). Proper names and etymology: the special position of first names. In D. Brozovic-Roncevic, & E. Caffarelli (Eds.), Naming the world. From common nouns to proper names. Proceedings from the international symposium, Zadar, September 1st-4th, 2004. (pp. 147-156). Roma: Società Editrice Romana.
Gerritzen, D. (2005). Untersuchung zur gegenwärtigen Namengebung bei Kindern. In A. Brendler, & S. Brendler (Eds.), Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen. (pp. 45-53). Hamburg: Baar-Verlag.
Gerritzen, D. & Bloothooft, G. (2005). De Ypenburger stelt zich voor: "Mijn naam is…". In M. van Hartskamp (Ed.), Pleased to meet you Ypenburg. (pp. 5-7). Den Haag: Kunsthuis 7X11.
Gerritzen, D. van Nifterick, E. & Bloothooft, G. (2005). Proper names and etymology: the special position of first names. In D. Brozovic-Roncevic, & E. Caffarelli (Eds.), Naming the world. From common nouns to proper names. Proceedings from the international symposium, Zadar, September 1st-4th, 2004. (Vol. 1, pp. 147-156). Rome: Società Editrice Romana.
Gerritzen, D. (2002). Voornamen van Marokkaanse en Turkse kinderen: is er sprake van integratie?. In H. Bennis, G. Extra, & P. Muysken (Eds.), Een buurt in beweging. Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. (pp. 119-132). Amsterdam: Het Spinhuis/IISG.
Helleland, B. & Gerritzen, D. (2002). Academic courses on onomastics. In A. A. Boullón Agrelo (Ed.), Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas: Santiago, 1999. (pp. 55-81). Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
Gerritzen, D. (2002). Ist Miracle of Love ein Vorname? Das niederländische Namenrecht in Bewegung. In A. A. Boullón Agrelo (Ed.), Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas: Santiago, 1999. (pp. 1809-1816). Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
Gerritzen, D. (2001). Wandel der Vornamengebung im niederländischen Raum aus gesellschaftlicher Sicht. In Name und Gesellschaft. Soziale und historische Aspekte der Namengebung und Namenentwicklung, Band 2 in de reeks Thema Deutsch van Duden-Verlag en de G. (pp. 126-145)
Gerritzen, D. (2000). Namendag. In P. Smulders (Ed.), Onze Taal Taalkalender 2001. Den Haag: SDU.
Gerritzen, D. (1999). Unterschiede in der Vornamengebung in der Stadt und auf dem Lande in den Niederlanden im Jahre 1947. In E. editors (Ed.), Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung (Trier, 12.-17. April 1993), Band III Namensoziologie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

van Eeden, E. Gerritzen, D. & van Nifterick, E. (2005). Hoe noem ik mijn kind? . Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.
Bloothooft, G. van Nifterick, E. & Gerritzen, D. (2004). Over voornamen. Hoe Nederland aan z'n voornamen komt . Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.
Gerritzen, D. (2000). De leukste voornamen . Hoofddorp: VNU Tijdschriften (Maandblad Kinderen).

van der Schaar, J. & Gerritzen, D. (Eds.) (2005). Prisma Voornamen . Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.

D. Gerritzen (Invited speaker) (2011). ‘What’s in a Name?’ ‐ The selection of baby names among migrants and natives in Antwerp, 1850‐1920. The intergenerational transmission of reproductive behavior: comparative perspectives, Leuven, 10 Jun 2011.
D. Gerritzen (Speaker) (2009). Voornamen in Limburg. Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN), Mheer, 21 Nov 2009.
D. Gerritzen (Speaker) (2009). Concluding words. Names in the Econymy III, Amsterdam, 13 Jun 2009.
D. Gerritzen (Organiser) (2009). Names in the Economy III, 11-13 juni 2009, Meertens Instituut, Amsterdam. UNKNOWN EVENT, Meertens Instituut, Amsterdam, 11 Jun 2009.
D. Gerritzen (Organiser) (2009). Zesde workshop Netwerk Naamkunde. Brabant. UNKNOWN EVENT, 's Hertogenbosch, 24 Apr 2009.
D. Gerritzen (Organiser) (2008). Vijfde workshop Netwerk Naamkunde. Familienamen, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 10 Oct 2008.
D. Gerritzen (Invited speaker) (2008). First Names and Globalization. International Congress of Onomastic Sciences 23, Toronto, Canada, 19 Aug 2008.
D. Gerritzen (Speaker) (2008). Introduction to the Use of the New ICOS Bibliography Project. International Congress of Onomastic Sciences 23, Toronto, Canada, 19 Aug 2008.
D. Gerritzen (Organiser) (2008). Two instruction sessions on the International Bibliography of Onomastic Sciences (IBOS). International Congress of Onomastic Sciences (ICOS), Toronto (Canada), 18 Aug 2008.
D. Gerritzen (Organiser) (2008). Vierde workshop Netwerk Naamkunde. Naamkunde en Geografie, Meertens Instituut, Amsterdam, 25 Jan 2008.
D. Gerritzen (Organiser) (2007). Derde Workshop Netwerk Naamkunde. UNKNOWN EVENT, Antwerpen, 2007.
D. Gerritzen (Speaker) (2007). Naamtheorie en naamkundig onderzoek. Theelezing, Amsterdam, 30 Oct 2007.
D. Gerritzen (Speaker) (2007). Naamtheorie en naamkundig onderzoek. Workshop 3 Netwerk Naamkunde, Meertens Instituut en Universiteit Antwerpen, Antwerpen, Belgi�UR -, 29 Jun 2007.
D. Gerritzen (Organiser) (2006). Eerste workshop Netwerk Naamkunde. UNKNOWN EVENT, Amsterdam, Meertens Instituut, 2006.
D. Gerritzen (Organiser) (2006). Tweede workshop Netwerk Naamkunde. UNKNOWN EVENT, Amsterdam, Meertens Instituut, 2006.
D. Gerritzen (Speaker) (2006). Voornamen in Holland. Hollanders op drift. Migratie en demografische ontwikkelingen in Holland in de 19e en 20e eeuw, Historische Steekproef Nederland, Den Haag, 06 Oct 2006.
D. Gerritzen (Speaker) (2005). Lezing over voornaamgeving. Themadag over naamkunde, Vereniging van Oudgermanisten, Amsterdam, 29 Oct 2005.
D. Gerritzen (Speaker) (2005). Onomastics and the media in the Netherlands. International Congress of Onomastic Sciences, Pisa, 01 Sep 2005.
D. Gerritzen (Speaker) (2005). The ICOS Internet Bibliography. A progress report. International Congress of Onomastic Sciences, Pisa, Italië, 29 Aug 2005.
D. Gerritzen (Organiser) (2004). Naming the World: From Common Nouns to Proper Names. Symposium, Zadar, 2004.
D. Gerritzen (Organiser) (2004). Round table over 'International Onomastic Projects'. Workshop, Zadar, 2004.
D. Gerritzen (Speaker) (2004). Proper names and etymology: the special position of first names. Naming the World: From Common Nouns to Proper Names, Universiteit van Zadar, Zadar, Kroatië, 02 Sep 2004.
D. Gerritzen (Organiser) (2003). Veldnamen: onderzoek en digitalisering. Workshop, Amsterdam, 2003.
D. Gerritzen (Speaker) (2003). First Names in Western Europe. Names ? National Identity, Nationalism, Universiteit van Zadar (Kroatië), Zadar, Kroatië, 11 Jul 2003.
D. Gerritzen (Organiser) (2002). De naamkunde als interdisciplinaire wetenschap. Symposium, Amsterdam, Meertens Instituut, 2002.
D. Gerritzen (Speaker) (2002). First names of immigrants in the Netherlands. International Congress of Onomastic Sciences 21, SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet, Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research), Uppsala, Zweden, 23 Aug 2002.
D. Gerritzen (Speaker) (2001). Voornamen in Friesland. Over Friese namen, patroniemen en meernamigheid.. HSN-symposium Over Friese mensen, HSN, Leeuwarden, 23 Feb 2001.
D. Gerritzen (Organiser) (2000). Afscheidssymposium voor Rob Rentenaar. Symposium, Amsterdam, Meertens Instituut, 2000.
D. Gerritzen (Speaker) (2000). Spellingvoorkeur bij voornamen. Morfologiedagen, Leiden, 18 Dec 2000.
D. Gerritzen (Speaker) (2000). Spellingvoorkeur bij voornamen. VDW-dag, Leuven, 13 Oct 2000.
D. Gerritzen (Speaker) (2000). The Locus of Spelling Variation in Dutch First Names. Writing Language Workshop, Max Planck Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, 28 Aug 2000.
D. Gerritzen (Speaker) (2000). Moderne voornaamgeving. Afscheidssymposium voor Rob Rentenaar, Meertens Instituut, Amsterdam, 29 Feb 2000.

D. Gerritzen (Speaker) (2008). Namen en identiteit. Dag van de Datakwaliteit, Amsterdam, 07/10/2008.
D. Gerritzen (Speaker) (2008). Weet hoe je heet!. Deze lezing maakt deel uit van het activiteitenprogramma rondom de presentatie Feest! Weet wat je viert, te zien in Museum Catharijneconvent. Catharijneconvent, Utrecht, Utrecht, 24/01/2008.
D. Gerritzen (Speaker) (2007). Willy van Langendonck en ICOS/Onoma. Huldezitting voor Willy Van Langendonck, Universiteit Leuven, Leuven, België, 29/09/2007.
D. Gerritzen (Speaker) (2004). Wat zegt een voornaam? Regionale en sociale bepaaldheid van naamgeving. Broodje NIWI, Broodje NIWI, NIWI, Amsterdam, 10/02/2004.
D. Gerritzen (Speaker) (2001). Voornamen als basis van familienamen. Zesde Nederlandse Dialectendag, thema 'Dialecten en familienamen', Bilzen (België), 17/03/2001.
D. Gerritzen (Speaker) (2000). Naamgeving aan kinderen door de eeuwen heen. Genealogische Vereniging, Den Helder, 30/09/2000.
D. Gerritzen (Speaker) (2000). Naamgeving aan kinderen door de eeuwen heen. Genealogische Vereniging, Den Helder, 30/09/2000.
D. Gerritzen (Speaker) (2000). Naamgeving aan kinderen door de eeuwen heen. Senioren Zomerschool, Den Haag, 20/07/2000.

Gerritzen, D. (Author). (2001). Spaarbeleg Online Baby (voornamensite).