skip to main content

Presentatie Nationale Wetenschapsagenda

Nederland heeft een vernieuwende Nationale Wetenschapsagenda (NWA), die bestaat uit 140 grote wetenschappelijke vragen. Enkele vragen sluiten aan op het onderzoeksplan van het Meertens Instituut.

De agenda nodigt uit om gezamenlijk—wetenschap, bedrijfsleven, overheid, samenleving—routes uit te stippelen door het landschap van de vragen. Het gehele netwerk van fundamenteel, strategisch, praktijkgericht en toegepast onderzoek zal in de Wetenschapsagenda inspiratie vinden om samen belangrijke vraagstukken aan te pakken.

De agenda is niet statisch en zal voortdurend in ontwikkeling blijven. De NWA is een inhoudelijke onderzoeksagenda voor Nederland en bevat geen financiële paragraaf. De agenda dient als een inspiratiebron voor wetenschappers en beleidsmakers.

Alles in de Wetenschapsagenda is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is staat in de Wetenschapsagenda. Naast de agenda zal er voldoende ruimte moeten blijven voor vrij en ongebonden onderzoek.

Enkele grote wetenschappelijke vragen in de agenda die een relatie hebben met het onderzoek op het Meertens Instituut: 

• Wat zijn de oorzaken van taalvariatie en hoe komt het dat we elkaar ondanks verschillen toch verstaan?
• Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van migratie en hoe kunnen we er mee omgaan?
• Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving bevorderd worden?
• Kunnen we taaltechnologie ontwikkelen waarmee onze computers (smartphones, tablets) met ons kunnen communiceren?
• Hoe kunnen kinderen en adolescenten veilig en gezond opgroeien?
• Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien?

Zie ook de pagina van het Meertens Instituut op de website van de NWA