skip to main content

In memoriam prof. dr. Ruth-E. Mohrmann

Op 29 december jl. is op zeventigjarige leeftijd professor Ruth-E. Mohrmann overleden. Zij bekleedde sinds begin jaren negentig, als opvolgster van professor Günter Wiegelmann, de leerstoel Volkskunde/Europäische Ethnologie aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Al die jaren was zij ook voorzitter van de Volkskundliche Kommission voor Westfalen.

Het Münsterse Seminar für Volkskunde en het Meertens Instituut hebben vele jaren een bijzondere band onderhouden. Professor Wiegelmann en J.J. Voskuil waren bevriend met elkaar, maar ook professor Mohrmann was goed bekend met ons instituut. In 1990 nam zij deel aan het gezamenlijke, in Amsterdam georganiseerde symposium Ausbreitung bürgerlichen Kultur in den Niederlanden und Nordwestdeutschland.

Sindsdien zijn er vele contacten gebleven, vaak op individueel maar ook op bestuurlijk niveau. In 2011 was zij lid van de internationale evaluatiecommissie die rapport uitbracht, niet alleen over het Meertens Instituut maar ook over het IISG, het NIOD en het KITLV. Professor Mohrmann was vooral een historisch georiënteerde onderzoekster, met bijzondere aandacht voor de materiële cultuur, wat veel van haar werk verwant maakte aan onderzoek verricht door haar Amsterdamse collega's en de collega's aan het Nederlands Openluchtmuseum. In 2005-2006 verbleef zij, als 'guest of the rector', aan het NIAS in Wassenaar.

Zij was een gedreven en loyale persoonlijkheid. Wij gedenken haar in dankbaarheid.